16 269 personer ble tatt i fartskontroll av UP i Nord-Norge i fjor

Skrevet av Mari Rokkan
04.01.2019 18:00 - OPPDATERT 05.01.2019 10:02

Utrykningspolitiet rapporterer en betydelig økning i antall fartsovertredelser i Nordland, Troms og Finnmark i 2018. En av årsakene er økt kontrollaktivitet på veiene.

Det kommer fram av Utrykningspolitiets årsstatistikk over kontrollaktiviteten i de tre nordligste fylkene, i følge en pressemelding.

– Vi har i 2018 klart å øke vår kontrollaktivitet knyttet til hastighetsovertredelser – blant annet som følge av interne prioriteringer og en «snill» vinter 1. kvartal, skriver distriktsleder for Utrykningspolitiet Geir Marthinsen i rapporten.

UP beslagla 798 førerkort på grunn av fartsovertredelser i løpet av året.

ØKNING FRA 2017
I oversikten står det at UP pågrep totalt 434 personer i 2018. Dette er en økning på 37 personer fra året før.

Det kommer også fram at UP tok 3.222 personer for adferdsovertredelser og 467 personer for ruskjøring.

PRIORITERER RUS OG FART
Selv om flere personer har blitt tatt i rus- og fartskontroll i 2018 enn året før, presiserer Marthinsen at dette ikke nødvendigvis betyr at tilstandene på nordnorske veier har blitt verre.
 
– Vi har gjort noen interne prioriteringer, hvor vi prioriterer fartskontroller i større grad enn tidligere. Vi har dermed ikke grunnlag for å si at tilstandene har blitt verre, det blir automatisk flere registrerte fartsovertredelser fordi vi oftere kan stå ute med laser, sier Marthinsen over telefon til iTromsø.

Han forklarer at bruken av bilbelte har økt betraktelig de siste årene, og at UP derfor prioriterer rus- og fartskontroller over verneutstyrskontroller.

– Rus er et stort problem, vi ser at vi i de senere årene tar flere og flere. Vi har blitt bedre i å avsløre ruspåvirkede sjåfører, sier Marthinsen.

Han legger til at antallet personer som blir fratatt førerkort for rus- og fartsovertredelser i hovedsak er menn.

MOBILTELEFONBRUK
Blant antallet personer tatt for adferdsovertredelser blir et stort antall tatt for bruk av mobiltelefon, ifølge Marthinsen.

– Facebook, Twitter og lignende tar oppmerksomhet fra sjåførene, og det er bekymringsverdig å se at dette er et så stort problem som det er, det er små marginer og lite rom for feil når man kjører bil.

FLERE KJØRER ANSVARSFULLT
Marthinsen legger til at de fleste i trafikken kjører forsvarlig.

– For hver person vi bøtelegger kjører langt flere forbi på en ansvarsfull og anstendig måte, og det må vi ikke glemme. Vi ser en positiv utvikling på veiene selv om biltrafikken bare øker. Ulykkesstatistikken for nordnorske veier viser veldige gode tall i forhold til tidligere år, sier Marthinsen.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.