20 ÅRS SKOLEDRIFT: Denne kopien av skolen laget noen av elevene til 20-årsjubileumet ved Ørsnes privatskole. Foto: Sigve Fredriksen

20-årsjubilanter på Ørsnes

Skrevet av Morten Moe
12.04.2019 16:00 - OPPDATERT 12.04.2019 20:01

Det er i år 20 år siden Ørsnes privatskole startet opp. Det skal feires gjennom hele 2019.

BILDESERIE NEDERST I SAKEN

Torsdag var det åpen skole på Ørsnes privatskole. Rektor Kjell-Viktor Kristiansen kunne ønske både foreldre, slektninger, og nåværende og gamle elever velkommen. Og det måtte han gjøre to ganger i løpet av dagen, for på grunn av plassproblemer måtte man gjenta suksessen to ganger, med stinn brakke begge gangene.

FULLT KJØR
− Vi måtte kjøre første markering nå før påske. Med en gang påsken er passert er det fullt kjør med tentamen og eksamen, sier Sigve Fredriksen, som er lærer ved skolen og blant annet har ansvar for elevene i fordypningsfaget Arbeidslivsfag. De hadde fått oppdraget med å lage skolens 20-års jubileumskake. Etter kilosvis med sjokolade, smør, melis og andre gode ingredienser som inkluderte omlag syv liter fløte, ble resultatet ganske så bra.
− Jeg synes de fikk det godt til. Alt er spiselig og det er kake tvers igjennom, sier Fredriksen, som kan fortelle at det ble en travel dag på skolen. 

SANG OG ROLLESPILL
− Det var fremføring av musikk, sang og rollespill i aulaen.  Det var diskusjoner der man snakket om den gamle skolen og fra rådhusgangene. I tillegg hadde vi en utstilling med gamle avisutklipp fra planleggingen av skolen og til oppstarten høsten 1999, sier Fredriksen, som har vært med hele veien siden oppstarten.
− Jeg hadde vel ett fag igjen på Høgskolen, men rakk det akkurat i tide til å bli med på oppstarten.

ØRSNES PRIVATSKOLE - HISTORIEN
Etter oppstart av skole i Vikten i 1992 var turen kommet til Ørsnes. Skolestyret i Vågan kommune behandlet søknad fra Guds Menighet om å starte egen skole i desember 1993, noe som utløste mye debatt i lokalsamfunnet. Guds Menighets elever på den offentlige skolen utgjorde 2/3 av elevegrunnlaget i Ørsnes skole, noe som ville bety faren for nedleggelse av Ørsnes skole. Guds Menighets motargument var at skolen var for liten og at kommunen i lang tid hadde forsømt utbygging av skolen og forbedring av kvaliteten av skoletilbudet. I følge menighetens leder Rainer Stokvik var kommunens nedpriortitering av utbygging av ørsnes skole utløsende faktor for privatskoletanken. Kommunen på sin side hevdet at utbyggingen av Ørsnes skole hadde blitt satt på hold pga Guds Menighets planer om å starte egen skole. Signalene fra stortinget var for Guds Menighet at privatskoletanken sto sterkt når man ønsket å starte skole av private overbevisninger, noe neste års budsjett på hele 70 millioners økning til posten for privatskolen viste.

Både skolestyret og departementet sa nei til søknaden i 93, og saken ble anket. 

I årene som fulgte var det stadig debatt rundt privatskoleloven og muligheten for kristne trossamfunn å etablere egne skoler. Stortingsrepresentant Thomas Norvoll uttalte i 1995 at som representant i Kirke, Utdanning og Forskningskomiteen ville Arbeiderpartiet jobbe med å få endret privatskoleloven slik at man fjernet det tredje vilkåret for å kunne etablere privatskole, livssyn. Flertallet i komiteen bestående av representanter for Ap, Sv og Sp la derfor fram en innstilling om revisjon av grunnskole- og privatskoleloven, der det kreves strengere lovpraksis og innstramming av muligheten for oppretting av nye privatskoler. Hovedargumentet til Norvoll og komiteen var faren for at en skole i regi av et trossamfunn vil føre til isolering av barna fra samfunnet, og at privatskolene var i konflikt med grunnskole-, barneverns- og grunnskoleloven. Innstillingen førte ikke fram til endring.

1998: Ja til privatskole i Ørsnes
Guds Menighet sendte inn ny søknad om skole, som også ble avslått av skolestyret og formansskapet i Vågan. Menigheten sendte en delegasjon til Oslo og hadde møte med statsråd Jon Lilletun i forbindelse med anken som på ny ble sendt til Kirke og Undervisningsdepartementet. Departementet ga i 1998 tillatelse til etablering av privat grunnskole på Ørsnes. Formannsskapet og skolestyret i Vågan sendte inn klage på avgjørelsen, men vedtaket ble opprettholdt.

I forkant hadde medlemmene av GM nektet å sende barna sine til den offentlige skolen, og ville heller undervise dem hjemme. De henviste til foreldres rett til å undervise sine egne barn og til menneskerettighetenes som skal sikre fri religionsutøvelse.

Vedtaket førte til at Ørsnes skole ble nedlagt i 1999.
 
(Hentet fra Hjelpekilden)

Bildeserie
Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.