88,1 millioner i pluss

Skrevet av Mari Rokkan
13.05.2019 10:10 - OPPDATERT 13.05.2019 16:01

Lofotkraft kan vise til et overskudd etter skatt på 88,1 millioner i 2018, mot 61,5 millioner kroner i 2017.

Det melder selskapet i en pressemelding. 

– Det er høy aktivitet i konsernet og det er også i 2018 investert betydelige midler i oppgradering og fornyelse innenfor samtlige virksomhetsområder. Totalt er det investert 232 millioner kroner. Av dette er det investert 215 millioner til komponenter i ledningsnett, 16 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd og 1 million i produksjonsvirksomheten, skriver administrerende direktør Arnt Winther.

– Konsernets resultat bærer preg av gode resultater i alle virksomhetsområder som selskapet er engasjert i. Konsernet har et overskudd etter skatt på kr 88,1 millioner i 2018, mot kr 61,5 millioner i 2017. Resultatet er noe høyere i forhold til fjoråret. I tillegg til god drift skyldes dette i vesentlig grad bedre rammebetingelser innenfor nettvirksomheten og engangseffekter (reversering av nedskrivning av anleggsmidler) innenfor produksjons- og bredbåndsvirksomheten, samt høye kraftpriser, legger han til.

– Videre var de totale avbruddskostnadene i nettvirksomheten (KILE) historisk lav med totalt 6,3 mill kr. Noe vi mener er et resultat av de store reinvesteringene i overføringsnettet, samt regelmessig og riktig vedlikehold og at ekstremvær av omfattende karakter ikke har rammet selskapets konsesjonsområde i perioden.

HISTORISK HØYT
Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%.

De operative virksomheter er organisert i datter- og deleide selskaper av Lofotkraft Holding AS. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eier 15% av aksjene i nettselskapet Lofotkraft AS, hvor Lofotkraft Holding AS eier resterende.

– Konsernets engasjement innenfor installasjon (Hovdan/Wangsvik) viser et resultat på totalt 6,9 (8,2) millioner kr. I Polar Kraft AS oppnådde Lofotkraft en resultatandel på 3,8 (13,7) mill kr, som er betydelig lavere enn fjoråret og skyldes i stor grad effekter etter sammenslåingen med SKS Krafthandel, meldes det videre.

– Lofotkraft Bredbånd AS har et resultat på 12,7 (10,3) mill kr, som er historisk høyt. I tillegg til god drift og preges også resultatet av en reversering av nedskrivning av anleggsmidlene som ble gjort i 2016. Dette preger også resultatet i Lofotkraft Produksjon AS som har et resultat på 11,8 (1,7) mill kr. I tillegg bærer resultatet preg av høye kraftpriser.

Nettvirksomheten i Lofotkraft AS har et overskudd etter skatt på 34,9 (32,3) millioner kr i 2018. Konsernets bokførte totalkapital utgjorde per 31.12.2018 1 903 millioner, med en egenkapitalandel på 46 %.

– Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 10 millioner kr i utbytte, som er i tråd med vedtatt utbyttestrategi. Generalforsamlingen avholdes 24. mai i selskapets lokaler klokken 11.00, avslutter Winther. 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.