Å leke med våre ressurser

Skrevet av Redaksjonen
30.10.2019 08:00 - OPPDATERT 30.10.2019 17:02

LEDER: Akkurat nå er en oljeplattform på tur nordover i norskehavet. Den skal stikke røret ned i havbunnen utenfor Træna og finne ut om det er drivverdige forekomster av olje der. 

Det den norske regjeringen gjør her, er å leke med våre naturressurser. Hva nytter det å verne LoVeSe, når man hele tiden finner og bruker smutthull og borrer like i nærheten.

Og ingen må være i tvil om hva vi setter i spill her. Skulle det mot formodning skje et oljeutslipp her, står hele kysten fra Trænaflaket og nordover i fare. 

Og med en stor blink over seg ligger Lofoten, som står klar som en stor arm for å fange inn hver en dråpe som slippes ut. 

Det er bare å se på all plasten som finnes på strendene i Lofoten. De kommer med havstrømmene og legges igjen. Enkelte steder ligger det søppel i lag på lag.

I en sånn situasjon er det betenkelig at regjeringen foretrekker å gamble med de framtidige fiskeressursene. Fisken er og har vært et av Norges viktigste eksportartikler, og kommer til å være det i overskuelig framtid. Oljen er borte om 30-40 år. Enten for at vi har klart å snu forbruket, eller fordi den er brukt opp.

I et leserbrev fra ledelsen i Insula omtaler de fylkeskommunens forslag om å legge ned fiskeriutdanningen på Gravdal. Det føyer seg inn i rekken av hodeløse kuttforslag fra fylket. Det er historieløst og et unødvendig spark til en næring som er uhyre viktig for Lofoten. Uten fiskere er det mange som må se seg om etter annet arbeide i regionen. Vi håper at dette i beste fall er uoverveid, i verste fall er det ren dumskap.

Og når vi først er inne på fiskeriene og historie. SKREI-senteret har en prislapp på 365 millioner kroner, og både kommunen og fylkeskommunen har bevilget sin del av finansieringa. Nå står det bare på den statlige støtten på 100 millioner for å starte arbeidet. Det har vært mange lovord om prosjektet, men det er tydeligvis ikke vilje til å legge pengene på bordet.

Uten sammenligning forøvrig; Munch-museet i Oslo kostet 1,5 milliarder kroner. 100 millioner burde derfor ikke bekymre Oslo-fiffen. Men det er kanskje et problem at det ikke ligger i Oslo?