Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil hjelpe oppdrettere rammet av algedød. Foto: Øyvinn Myge

Algerammede kan øke produksjonen de neste fem årene

Skrevet av Morten Moe
05.07.2019 15:30 - OPPDATERT 05.07.2019 21:02

− Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som har blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, sier fiskeriminister Nesvik.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms i mai og juni har ført til at store mengder fisk er gått tapt. Dette gir store tap for oppdrettsnæringen, som i mange tilfeller vil gi negative ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det kan for eksempel påvirke lakseslakterier. Fiskeriministeren vil gi oppdrettere som er rammet muligheten til å ta igjen noe av tapet ved at de kan øke produksjonen over de neste fem årene.

DISPENSASJONER
De oppdrettere som er berørt kan søke dispensasjon fra kapasitetsbegrensningene på laksekonsesjonene, slik at de kan ta igjen noe av den tapte produksjonen. Kort oppsummert vil dispensasjonene fra Fiskeridirektoratet innrettes som en fleksibel "kontoordning" med varighet på inntil 5 år. Basert på dokumentert tap i tonn, og med utgangspunkt i en generelt bestemt kompensasjonsgrad, gis hver enkelt berørt oppdretter som får dispensasjon et "innskudd" på sin "kompensasjons MTB-konto". Den enkelte oppdretter kan gjøre "uttak" fra sin "konto" innenfor rammen av dispensasjonens maksimale lengde (5 år) slik det måtte passe den enkelte, i henhold til reviderte drifts- og slakteplaner. Kompensasjonsgraden settes til 60 prosent av bruttotapet målt i tonn.

ENGANGSTILFELLE
− Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet at oppdretterne kan søke om dispensasjon, og det er Fiskeridirektoratet som skal behandle dispensasjonssøknadene.

Nærings- og fiskeridepartementet antar at ordningen, slik den er innrettet, ikke vil gi negative miljøkonsekvenser av betydning.

RASK SAKSBEHANDLING
Fiskeridirektoratet vil nå ta kontakt med de berørte oppdrettere for å informere om hvilken dokumentasjon som trengs for behandling av dispensasjoner. Fiskeridirektoratet tar deretter sikte på en rask saksbehandling av eventuelle dispensasjonssøknader.

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og andre har helt siden algeoppblomstringen oppstod jobbet tett med de berørte oppdretterne for å håndtere situasjonen og finne løsninger.

− Jeg vil sende en takk til de som har stått på både sent og tidlig for å håndtere denne situasjonen, sier Nesvik.

Line Ellingsen hos Ellingsen Seafood, som var den lokale produsenten i Lofoten som ble rammet av algedøden, var ikke tilgjengelig for kommentar fredag.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.