Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre. Foto: Cecilie V. Jensen

Alle elever bør få makt til å velge skole selv

Skrevet for Redaksjonen
10.02.2020 19:00 - OPPDATERT 11.02.2020 08:02

LESERINNLEGG: Hvorfor påstår noen politikere at de vet hvilken videregående skole som er best for elevene? Dette er det selvsagt den unge lovende som vet best selv. 

Etter ti år i grunnskolen er det på tide å gi elevene mer makt. Det gjør vi ved at de selv får være med å bestemme hvilken videregående skole de skal gå på. Regjeringen vil derfor innføre fritt skolevalg i alle fylker, og har foreslått to ulike alternativer.

Heldigvis har de aller fleste fylkene allerede en form for fritt skolevalg, men det er fremdeles mange unge som ikke har den samme valgfriheten. I 2019 var det fire fylker som ikke ga elevene muligheten til å velge mellom ulike skoler. I disse fylkene var det altså 40.000 ungdommer som ble tvunget til å søke seg til den skolen fylkespolitikerne hadde bestemt at de skulle gå på. Det er urettferdig for disse elevene!

Det kan være mange grunner til at en elev vil velge en annen skole enn nærskolen. Kanskje drømmer eleven om et utdanningstilbud på en spesifikk skole. Eller kanskje ønsker eleven å bryte ut av et miljø vedkommende ikke trives i, og heller begynne på en annen skole for å starte om igjen med blanke ark, finne nye venner og få et nytt nettverk. Det burde alle elever få mulighet til.

Regjeringens alternativer innebærer at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter et nærskoleprinsipp, samtidig som de ivaretar elevenes valgfrihet og en desentralisert skolestruktur. I motsetning til hva enkelte påstår, gir begge modellene lokalpolitikerne mulighet til å lage egne inntaksområder og ta lokale hensyn. Det er for eksempel viktig å sikre at ingen elever har for lang reisevei til skolen. Dette mener jeg gir en god balanse mellom lokaldemokrati og elevenes rettigheter. Det bør være mulig å kunne velge mellom minst to skoler, i stedet for å være bundet til sin ene nærskole basert på hvilket postnummer man har.

I debatten om fritt skolevalg er det noen som påstår at fritt skolevalg fører til A- og B-skoler. Dette er etter mitt syn bare en måte å fraskrive seg ansvar på. Det er fylkespolitikernes ansvar å skape gode skoler. I stedet for å gjøre det til et problem at elevene får velge skole selv, burde også venstresiden være med på å diskutere hvordan vi kan gjøre skolene bedre og mer attraktive.

Høyre mener at fritt skolevalg skal være en selvfølge. Alle elever – uansett hvor de bor - bør få velge skole selv!

Turid Kristensen
Stortingsrepresentant for Høyre