– Allerede før kuttene er det umulig å drive innenfor lovverket!

Skrevet av Administrator
04.12.2018 09:24 - OPPDATERT 06.02.2019 14:21

Klubben ved VIO er sterkt kritiske til rådmannens forslag til kutt.

Nok er nok! 

17. desember skal kommunen bestemme seg for hvordan neste års budsjett skal se ut.  Kommunen får 59 millioner kroner fra staten i 2019 fordi vi tar imot flyktninger. Dette er kommunens nest største inntektskilde.  

Flyktninger og innvandrere bidrar i tillegg positivt til befolkningsvekst og økte skatteinntekter. Rådmannen foreslår nå å bruke 19 av de 59 millionene til andre oppgaver, og det foreslås at VIO skole må kutte 2,1 millioner kroner. Det nye kuttforslaget kom som et sjokk på oss ved VIO skole. I august forsvant nemlig flere klasser og 3,9 stillinger fra skolen, og nå foreslår Rådmannen kutt som betyr at elevene vil miste enda flere klasser og lærere. Hvorfor? 

Kuttet som ble gjort i august har allerede alvorlige konsekvenser: Mange elever får ikke lovpålagt tilbud om full skoleuke, inntaksklassen for nye elever måtte fjernes og klasser er slått sammen.  

Rådmannens nye kuttforslag innebærer at vi må kutte ytterligere 2 klasser. Antall klasser på skolen blir i så fall halvert, fra 8 til 4 på under et halvt år, til tross for at antall elever er det samme. Dette kan ikke skje! 

Man kan ikke plassere enda flere elever inn i enda større klasser, uten hensyn til språkkunnskaper og tidligere skolebakgrunn. Det er en grunn til at elevene var fordelt i åtte klasser, med alt fra analfabeter til elever med universitetsbakgrunn:  for å tilrettelegge for best mulig læring.  

VIO skole driver både grunnskole for voksne og opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrere fra 16-60 år. Skolen er pålagt å følge både Introduksjonsloven og Opplæringsloven. Dette innebærer at elevene blant annet har krav på individuelt tilpasset opplæring. Det er allerede før kuttene umulig å drive innenfor lovverket.  

Dette er både rådmann, kommunalsjef og enhetsleder gjort kjent med gjennom avviksmeldinger fra skolen i løpet av høsten. 

Kuttforslaget er for oss helt uforståelig med tanke på det samfunnsansvaret kommunen har påtatt seg. Vi tillater oss å minne om at det følger overføringer fra staten med dette oppdraget. Pengene er dessverre ikke øremerket oppgavene. 

Fra 2016 til 2019 har kommunen brukt en stadig større prosentandel av pengene fra staten på andre kommunale oppgaver enn utdanning og integrering av innvandrere. Vi undrer:  

Vil vi at innvandrere skal lære seg godt norsk, ta utdanning og klare seg selv i samfunnet? 

Vil vi at de skal føle seg velkommen og bli boende her, som skattebetalere og positive bidragsytere i kommunen? Hvis svaret er ja, må vi også være villig til å bruke nok penger på en god skole og gode integreringstiltak. Konsekvensene av det foreslåtte kuttet innebærer det stikk motsatte. Pengene som følger med jobben blir i så stor grad brukt på andre ting, at det i praksis ikke er mulig å gjøre jobben forsvarlig.   

Vågan kommune ønsker å fremstå som inkluderende ovenfor våre nye landsmenn. De stadige kuttene gir motsatte signaler. Vårt håp nå er at våre ansvarlige lokalpolitikere, ikke blindt stemmer for Rådmannens forslag, men ser hvor viktig det er før det er for sent. Vi har tro på at vi har folkevalgte som faktisk ønsker å bidra til vellykket integrering av flyktninger og innvandrere. Si nei til kutt ved VIO skole! 

Utdanningsforbundets klubb ved Vågan innvandrer- og opplæringssenter

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.