Marlene Bjørnsdatter Nygaard, AUF Nordland.

Arbeiderne er nøkkelen til framtiden

Skrevet for Redaksjonen
12.07.2020 21:00 - OPPDATERT 14.07.2020 10:59

LESERINNLEGG: Klimakrisen vil ramme hele verdens befolkning, dyreliv og det globale økosystemet i
mange hundre år framover, om vi ikke snur statistikken raskt nok. For å få til dette
kreves det et sterkere, og mer solidarisk politisk ansvar enn det høyre-regjeringen
har vist til nå. Norge har fått utdelt gullkortet, og da mener jeg ikke vårt sorte gull.
Gullet ligger i alle våre naturressurser, og nøkkelen til å la dette gullet komme alle til nytte er politikk.

Norge forpliktet seg til Parisavtalen i 2015, dette samtidig som høyre-regjeringen
fortsetter å åpne nye petroleumsfelt. AUF mener at økologi skal settes foran
økonomi. Regjeringen sier en ting, men gjør det stikk motsatte. Nylig har regjeringen
trosset miljøfaglige råd om å flytte iskantsonen sør og legger heller til rette for videre
petroleumsproduksjon i Barentshavet. Denne sonen er altså ikke en grense fastsatt
av fagpersoner, men derimot en politisk satt grense.

Arbeiderne er vår største ressurs, og i omstillingen fra et oljeavhengig Norge vil de
på gulvet være nøkkelen. Dette er mennesker med mye kunnskap og lange
utdannelser. De vi kan takke for pensjonen vår. Fagfolk som siden 1971 har jobbet
langt hjemmefra, for at du og jeg skal leve i et økonomisk sterkt Norge. For at vi for
15. år på rad skal leve i verdens beste land, med gratis skolegang, et helsevesen i
verdensklasse og en rettferdig eldreomsorg.
Etter rapporten fra samfunnsøkonomisk analyse (2017) har vi hundre tusen
potensielle klimajobber i Norge. Dette er jobber innenfor blant annet
havbruksnæring, vindkraft, karbonfangst, mineralutvinning og hydrogen. Områder
arbeiderne fra petroleumssektoren allerede har gode grunnlag for videreutdannelser
og omstilling til. Hvordan regjeringen ser totalt bort fra rapporten, og derimot åpner Johan Castberg i 2022, som lokker flere mot utdannelser innen petroleum, er direkte
uetisk.

Oljeprisene stuper, og klimaet er på dagsorden. Omstillingen er i gang verden over.
Vi ser i samarbeidet vårt med EU gjennom EØS, hva verden egentlig er interessert
i. Det er jo nettopp vannkraften og den grønne energien vår. Hvordan regjeringen
holder på den politiske iskantsonen, for å tilrettelegge for videre
petroleumsproduksjon er ikke bare et tilbakeslag for klimaforkjempere. Det er et
nederlag for arbeiderne som lokkes mot utdannelser innen en bransje som ikke vil
vare.

Høyre-regjeringen vet like godt som du og jeg at oljeeventyret er over. I den
kommende omstillingen er vår viktigste jobb å ivareta heltene våre. De samme
heltene som har gjort Norge til verdens beste land å bo i, vil også i omstillingen ha
heltestatus. For at dette skal skje på en rettferdig og hensiktsmessig måte, må de
grønne arbeidsplassene etableres snarest. Her må også petroleumsarbeidere få
bedre vilkår og tilrettelagte utdanningskurs. Alt ligger til rette, vi har naturressursene,
vi har forskningen, vi har mulighetene, vi har arbeiderne. Det eneste vi venter på er
politikken.

Marlene Bjørnsdatter Nygaard
Miljø- og klimaansvarlig AUF i Nordland