Foto: Marit Hommedal / NTB

Bålforbud fra i dag

Skrevet av Morten Moe
15.04.2021 13:00 - OPPDATERT 15.04.2021 20:02

I denne perioden er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Brannsjef i Vågan, Lars Ottemo Gärtner, sier at det ikke er noen spesielle regler for Vågan - selv om vi bor i en kommune uten store skoger.
– Reglene gjelder nok her også, for lovgivningen er for hele landet. Det er jo ikke sånn at Vågan Brannvesen løper rundt i skogen og sjekker hvem som har tent bål. Men har du tent et bål og det skjer noe, så kan det få følger. Vi er jo ikke politi, det er de som eventuelt må finne ut hva som har skjedd og straffeutmåling. Vi bare responderer på brann når den oppstår, sier Gârtner.
Lars Ottemo Gârtner er brannsjef i Vågan.  Foto: Johan Tangen

– Men det blir fort tørt på våren, når gresset tørker. Det snur fort, og de største skogbrannene oppstår gjerne da. Spesielt på øst- og sørlandet, når det tørre gresset fra i fjor tar fyr. Og før sevja trekker opp i busker og kratt. 

– Men det er klart, vi vet jo at det tennes bål i fjæra hele året her i Lofoten. Men det er som sagt under eget ansvar. Husk at det kan være vanskelig å få en brannbil langt inn i skogen om det begynner å brenne der, sier brannsjefen.

MÅ VÆRE ÅPENBART
Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening er enig med Gârtner.
– Der det åpenbart ikke medfører en brannrisiko er det likevel tillatt å gjøre opp ild. Med dette menes for eksempel der det fortsatt ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid, sier Søtorp.

Han minner om at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man er, kan det være svært tørt like i nærheten. Søtorp maner til aktsomhet og viser til at mange gress- og skogbranner har startet som følge av kaffebål som ikke var forsvarlig slokket eller gjenglemte engangsgriller. 

– Ta heller med varm mat på termos, enn å risikere å starte brann ute i naturen. Det er særlig viktig å ikke belaste brannvesenet unødig ettersom vi fortsatt befinner oss i en koronapandemi. Brudd på regelverket kan dessuten straffes med bøter, poengterer Søtorp. 

SLOKK HELT!
Den som tenner bål, er selv ansvarlig for å slokke det helt og rydde opp etter seg. Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bålplasser. Disse er det normalt tillatt å bruke hele året. Søtorp anbefaler bruk av disse der de finnes. 

Klimaendringer har medført at skogbrannsesongen kan strekke seg langt utover perioden for det generelle bålforbudet. Derfor kan norske kommuner innføre bålforbud når som helst i løpet av året dersom brannfaren er spesielt stor. Dette er hjemlet i § 3 i Forskrift om brannforebygging som ble utvidet med virkning fra 11 juni i fjor.