Illustrasjonsfoto.

– Barn og unge har verdifulle erfaringer og synspunkter!

Skrevet av Mari Rokkan
06.11.2018 09:26 - OPPDATERT 06.11.2018 18:00

Vågan kommune vil at unge skal få si sin mening og medvirke i saker som angår dem. Derfor inviteres det nå til MED-kurs 17. - 18. november.

– MED ungdom i fokus har gleden å invitere til kurs i MED-metodikken 17. - 18. november på Rådhuset i Svolvær, skriver Vågan kommune på sine Facebookside. 

– MED ungdom i fokus jobber for at barn og unge skal få si sin mening og medvirke i alle saker som angår dem. Kurset er for de som ønsker å bli MEDarbeidere og få opplæring i å holde Fokusdager. Det kreves ingen forkunnskaper før kurset, opplyses det videre.

ER SELV EKSPERTER
På nettstedet Ungdom står det følgende å lese om tilbudet:

"Barn og unge har verdifulle erfaringer og synspunkter, men det kan være vanskelig å få etablert en god dialog med dem. MED ungdom i fokus er en tjeneste som gjør denne innsikten tilgjengelig for voksne, gjennom bruk av fokusdag. En fokusdag gir unge brukere av tjenester og tilbud mulighet til å komme med verdifulle innspill til forbedring og utvikling av tjenestene og tilbudene."

Tjenesten er utviklet av Vefsn, Brønnøy og Hemnes kommuner og Nordland fylkeskommune i samarbeid med Investing in Children, og er finansiert av Fylkesmannen i Nordland.

"Barn og unge er eksperter på å være barn og unge. De fleste voksne er ikke det. I et MED-prosjekt får de unge anledning til å medvirke og påvirke tilbud og tjenester som de selv skal være brukere av. Dette tjener både de som står bak tilbudet og de unge selv på. Medvirkning fra barn og unge fører til verdifull dialog, som igjen fører til endring. Etter å ha invitert barn og unge til å gi tilbakemelding på hvordan en virksomhet fungerer, er det meningen at de faktisk skal kunne påvirke tjenestens innhold og utvikling. MED-prosjekter gir deg noe veldig verdifullt: En konstruktiv og likeverdig dialog med barn og unge som er brukere eller mottar tjenester fra din virksomhet. Dette skal være en inkluderende prosess, hvor alle som deltar bidrar med sine innspill", skrives det videre.

UNGDOMMEN SKAL LEDE
Prosjektene gjennomføres ved hjelp av det man kaller en Fokusdag.

"Dette er en hektisk og spennende dag hvor de unge styrer det meste! De som praktisk gjennomfører Fokusdagen er unge MEDarbeidere. En ung MEDarbeider er en ungdom som har erfaring med å delta på, og opplæring i å lede, Fokusdager.

Et viktig moment i arbeidet er å engasjere ungdom som skal utføre arbeidet. Hele ideen bak Fokusdag, er at dette er av og med ungdom. De voksne i MED ungdom i fokus skal fasilitere og formidle oppdrag, men det er de unge MEDarbeiderne som gjennomfører Fokusdagen. En ung MEDarbeider er en ungdom som har erfaring med å delta på, og opplæring i å lede, Fokusdager. Vi ønsker en bredt sammensatt gruppe av unge MEDarbeidere, i ulike aldre og med ulik bakgrunn.", avsluttes det.


Påmeldingsfristen for kurset i Vågan er 8. november, og påmelding sendes: 
Kommunalsjef oppvekst - Veslemøy Drangevåg: [email protected]

 

MED UNGDOM I FOKUS SKAL:

  • Identifisere situasjoner hvor barn og unges rettigheter ikke blir ivaretatt
  • Støtte barn og unge i diskusjoner og beslutninger som angår dem
  • Gjennomgå og forbedre tjenester for barn og unge
  • Legge til rette og arbeide for partnerskap og samarbeide med andre organisasjoner som er opptatt av å utvikle praksis som respekterer barn og unges rettigheter
  • Fungere som katalysator for endring og innovasjon ved å anerkjenne og formidle positive eksempler
  • Bidra til lokal, nasjonal og internasjonal debatt om barn og unges rettigheter

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.