Anniken Nylund Aasjord Foto: Morten Moe

Basseng på villspor 2

MENING: MENING: Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I leserinnlegget «basseng på villspor» fremsettes i sterke ordelag noe som fremstår som et folkekrav om basseng i Svolvær underskrevet av en rekke, etter det jeg kan se, ressurssterke personer. Her framgår det en del momenter som burde påpekes:

ØKONOMI
Vågan kommune har en anstrengt økonomi, og det stemmer at det koster å bygge basseng. Erfaring fra hele landet tilsier at det ikke er lønnsomt hverken å bygge bassenganlegg. Grottebadet AS har på tross av at det er Nord-Norges nest mest besøkte opplevelsesattraksjon, slitt siden første dag med lønnsomheten. Et av de få badelandene som går med overskudd i Norge er Sommarland i Bø, men det kan bedre sammenlignes med en fornøyelsespark.

Hvordan er dere så sikre på at samarbeid med en privat aktør vil få opp lønnsomheten? Hvordan skal en privat aktør som er ute etter å gjøre gode investeringer, tjene på noe som har vist seg gang på gang å være det motsatte? Tror dere at konseptene lansert på fergekaia, og fra Drechslers side (begge kan karakteriseres som mini-badeland) vil lokke horder av hotellgjester i Svolvær? Et OPS (offentlig-privat samarbeid) vil innebære svært mange fallgruver både når det gjelder kontraktsvilkår, økonomisk risiko og vilkår for spillemidler.

Hvorfor har for eksempel Harstad kommune, Bodø kommune, og nå sist Tromsø kommune, valgt å eie sine egne sentraliserte badeanlegg dersom det er så fordelaktig å inngå samarbeid med private aktører? Uansett hvordan man vrir og vender på det så vil det koste Vågan kommune å tilby sine innbyggere svømmeopplæring og bassengterapi, på samme måte som det også koster å bygge Rådhus, skoler og idrettshaller.

KAPASITET
I dag er kapasiteten i svømmehallen i Svolvær sprengt, og det er ingen ledige skoletimer tilgjengelig. Elevene på Svolvær skole har en vesentlig større mengde svømmeundervisning enn øvrige skoler. Dersom man erstatter dagens tre kommunale basseng med et bassenganlegg med et 25 meters basseng, og et mindre opplærings-/terapibasseng, vil det ikke medføre en reell kapasitetsøkning. Spesielt ikke om det er ambisjoner for at grupper som barnehager, rehabiliteringstjenesten og lag- og foreninger også skal få mer tid enn i dag. Dersom inntjening for privat aktør i tillegg skal stå i fokus, tror jeg det blir tydelig for alle at et anlegg i Svolvær som skissert på de tre aktuelle tomtene, i realiteten vil bety at basseng ikke er en prioritert oppgave i vår kommune.

SAMFUNNSØKONOMI
To basseng i kommunen vil bety en framtidig satsing i folkehelse, livskvalitet, et kvalitetsløft, og en stor kapasitetsheving for ALLE i Vågan kommune. I stedet for å kun se på regnskapstekniske forhold som lånebelastning, drifts- og vedlikeholdsutgifter, bør det også reflekteres over hva kommunen vinner samfunnsøkonomisk, for eksempel innenfor sykefravær og helsetjenester. Det er ikke alle som har råd til intensiv svømmeopplæring to uker hver vinter i Syden, eller som har aktive foreldre med egen båt og våtdrakter til hele familien. Slik sett har basseng en mye bredere sosial profil enn mange andre idrettsanlegg.

For å oppsummere, det er noen logiske brist i leserinnlegget: Oppfatningen av at om private aktører kommer inn i bildet så vil de økonomiske sidene på magisk vis bli så mye bedre, påstanden om at Kabelvåg mangler areal til et basseng i gåavstand til skolen (det måtte i så fall være vilje til å finne et egnet areal det var mangel på), og påstanden om at man ikke kan kombinere terapi og opplæring i samme basseng (det går veldig fint).

Jeg skjønner at noen er redde for at Svolvær ikke skal få sitt basseng når dagens legges ned. I stedet for å angripe det demokratiske vedtaket som er gjort om basseng i Kabelvåg, foreslår jeg at dere heller fokuserer på andre investeringer, og prioriteringer som gjøres i Vågan. I stedet for å mobilisere for et lite anlegg i Svolvær, vær med å jobbe fram et bedre tilbud enn det vi har i dag. I alle fall om dere er enige i at basseng er viktig for oss alle.

[annonse]
Anniken N. Aasjord

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.