Ordfører Frank Johnsen kommer med en felles uttalelse på vegne av et enstemmig kommunestyre til Nordland fylkeskommune og til regjeringen ved Kunnskapsdepartementet. Foto: Morten Moe

Ber Nordland Fylkeskommune om å beholde denne viktige utdanningen

Skrevet av Trine Sivertsen
25.11.2019 15:00 - OPPDATERT 25.11.2019 21:02

Nordland Kunst- og Filmhøyskole står i fare for nedleggelse. Nå kommer kommunestyret i Vågan med en felles uttalelse til Nordland fylkeskommune og til regjeringen ved Kunnskapsdepartementet.

Tidligere i høst ble studenter og ansatte ved Nordland kunst- og filmhøy skole gjort oppmerksomme på Nordland fylkesråds forslag om å avvikle finansieringen av institusjonen. Studenter som allerede er tatt opp ved utdanningen vil få fullføre sitt løp, men en ny støtteordning er nødvendig for videre drift av høgskolen. Om ikke dette skjer vil utdanningen deres opphøre.

KREVER PRIORITERTE STUDIEPLASSER
− Kommunestyret i Vågan ber regjeringen snarest prioritere studieplasser ved Nordland kunst og filmhøyskole, for Bachelor og masterstudier i bevegelige bilder. Skolen tilbyr høyskole utdanning innenfor et fagfelt som opplever stor vekst globalt - bevegelige bilder, skriver ordfører Frank Johnsen i en enstemmig vedtatt uttalelse på vegne av kommunestyret i Vågan.

− I dag kommuniserer vi i stor grad med bevegelige bilder, på de mange milliardene skjermer som utstrakt bruk av smarttelefoner og nettbrett har tilført samfunnet det siste 10 året. Utviklingen av kapasitet og kompetanse innenfor dette fagområdet er et fremtidsrettet utdanningspolitisk, næringspolitisk og kulturfaglig grep som en fremtidsrettet og omstillingsfokusert regjering bør arbeide for, skriver de videre.

Studentene har stilt seg på barrikadene for å beholde skolen sin. Snart 4500 har signert oppropet for å bevare skolen. Foto: Trine Sivertsen

LOFOTEN ER PERFEKT FOR DENNE TYPE UTDANNING
− Lofoten har gjennom over 30 år vært et perfekt sted for å ha denne type utdanning, og elever fra hele Norden søker seg til høyskolen. Internasjonale kapasiteter innenfor filmfaget kommer til studiestedet som gjesteforelesere for å undervise bl.a fordi skolen er lokalisert i Lofoten. Andre potensielle studiesteder i dette faget vil aldri kunne tilby omgivelser unike i både belysning, dramatisk natur i både storm og stille. Næringsliv og befolkning i Lofoten er viktige nettverk for utdanningen hva gjelder å stille tilgjengelig for skolen og studentene både kultur og natur i hele øyriket.

− Derfor bør denne institusjonen fortsette i Lofoten, og få videreutvikle sin virksomhet. Kommunestyret i Vågan ber Nordland Fylkeskommune om å beholde denne viktige utdanningen i sine budsjetter, frem til Stortingets flertall finner midler i sine budsjetter for høyskole studieplasser.

− Den norske stat har godkjent høyere utdanning ved denne utdanningsinstitusjonen gjennom NOKUT - og bør finne midler for å gjennomføre skiftet fra Fagskole til Høyskole. Alternativt ber kommunestyret i Vågan Nordland Fylkeskommune som eier av skolen å snu i tide, og la skolen fortsette som 2-årig fagskole, frem til det tidspunkt at der er valgt et stortingsflertall, som er enige i at det er riktig at utdanningsinstitusjonen tar steget fra fagskole til høyskole!