Astrid Bjørgaas.

Bevar Langåsen

Skrevet av Redaksjonen
13.04.2021 07:00 - OPPDATERT 13.04.2021 14:32

LESERINNLEGG: Langåsen ble lovet som gave til Svolvær kommune allerede i 1916, da planleggingen av en egen kirke i Svolvær begynte. Det tok mange år før kirken endelig stod ferdig i 1934, men da ble den overrakt som gave fra byens befolkning. I gavebrevet står det: «Undertegnede Svolvær Kirkeforening ved dess styre overdrager herved til Svolvær Kommune som gave til Svolvær menighet den ved Kirkeforeningen på Langåsen i Svolvær opførte kirke med eiendomsgrunn, gjerde rundt kirkeplassen, inventar og alt utstyr, ifølge den på dette gavebrev anførte fortegnelse...»

Langåsen ble altså allerede i 1916 utpekt som ønsket tomt for kirken, et område som har gitt Svolvær kirke en flott plassering som landemerke for byen. Langåsen er gitt som gave fra grunneierne til kirkegrunn - det er derfor etter min mening historieløst å skulle selge deler av området til parkeringsareal for et boligprosjekt.
Da planleggingen av 75 års jubileet for Svolvær kirke begynte i 2008, ble det på et folkemøte også vedtatt å starte et arbeid med forskjønnelse av Langåsen. En egen Langåsen-komite ble valgt, og forslaget om å utvikle dette til en skulpturpark kom allerede da. Flere dugnader ble gjennomført der området ble ryddet og kvistet, og komiteen har videreført det gode arbeidet i alle disse årene.

I brosjyren som ble laget til kirkejubiléet i 2009 står det: «Langåsen er av Vågan kommune avsatt til friområde og skulpturpark. …Tanken er at Langåsen skulpturpark skal bli et fristed for folk i alle aldre.»

Landskapsarkitekt Roger Tokle utarbeidet i 2008 en flott plan for området. Denne planen er i stor grad fulgt i den videre utviklingen av Langåsen. Hovedsti med belysning er anlagt fra kirken til platået der «Eye of the North» er plassert, som den første skulpturen. Det er også laget en sokkel for neste skulptur. Videre er det ryddet skog og anlagt små stier både på vestsiden og østsiden av parken. Stiene og skulpturen er omkranset av store, flotte furutrær, som alle er merket som bevaringsverdige og gir en vakker ramme rundt platået med skulpturen. 

En utsprengning og bygging av parkeringsareal i tre etasjer som foreslått inntil parken, vil etter min mening være ødeleggende for dette vakre friområdet. Langåsen-komiteen er fortsatt i arbeid og har i Lofotposten denne uken advart mot å selge deler av Langåsen til boligprosjekt. Folkemøtet i 2008 var unisont opptatt av å bevare og forskjønne Langåsen. Jeg tror ikke folkemeningen har forandret seg nå som parken virkelig har tatt form.

Astrid Bjørgaas