(F.v.) Gertti Mändla, biblioteksjef i Vågan; Kristin Blomstrand Koch, minoritetsrådgiver; Anja Johansen, Vågan Venstre

Bokbad om integrering og inkludering

Skrevet av Trine Sivertsen
04.11.2019 10:00 - OPPDATERT 04.11.2019 14:02

Når blir man norsk nok til å passe inn i samfunnet? Hvem har ansvar for det brobyggende arbeidet for et mer inkluderende samfunn – sivilsamfunnet eller minoritetssamfunnet? Dette er spørsmål som stilles når «Norsk nok» skal bokbades onsdag 6. november.

Tina Shagufta Munir Kornmo er datter av en av de første innvandrerne til Norge fra Pakistan. Hun er kirurg, og i perioden 2017-2021 vararepresentant til Stortinget for Venstre med ansvar for utdanning, forskning og integrering. For ti år siden var hun med på å etablere organisasjonen LIM – Likestilling, integrering og mangfold. For få måneder siden ga hun ut boka «Norsk nok».

Inspirert av litterære samtaler om denne boka i Oslo og Bodø og bevisste på behovet for saklig og ærlig dialog for å lykkes med et mangfoldig og likestilt samfunn, samarbeider Vågan Bibliotek og Vågan Venstre om bokbad. Arrangementet skal være lavterskel ifølge arrangørene. 

− Enten bakgrunnen er arbeidsinnvandring, flukt fra krig og forfølgelse, valg av partner eller annet, er Lofoten er et multikulti-samfunn. Målet med arrangementet er å få til dialog. Man trenger ikke å ha lest boka for å ha utbytte av dette, forteller Anja Johansen, Vågan Venstre.

Det blir samtale om boka mellom «badevakt» Kristin Blomstrand Koch og Tina Shagufta Munir Kornmo. Kristin Blomstrand Koch arbeider som minoritesrådgiver og har erfaring fra sin jobbhverdag med den problematikken forfatteren tar opp. Et stykke ut i samtalen åpnes det for spørsmål og innspill fra salen.

− Mange peker på polarisert debatt som ei av vår tids største utfordringer. De som roper høyest og har de mest ytterliggående holdningene når fram i mediene, sier Johansen.

− Hvordan skal vi lykkes med å dyrke frihet og likestilling og få til integrering? Vi tror på ærlig og fordomsfri dialog med ulike parter, og håper denne samtalen med utgangspunkt i Tina Shagufta Munir Kornmos Norsk nok kan bidra til det, avslutter Johansen.

Bokbadet arrangeres på Arbeider'n i Kabelvåg onsdag 6. november kl. 20 - 22. Det er gratis inngang og Norli bokhandel er på plass for å selge boka.