Gunnar Aarstein, Rødt Vågan

Børge bløffer om Havbruksfondet

Skrevet for Redaksjonen
11.10.2020 13:00 - OPPDATERT 11.10.2020 21:02

LESERINNLEGG: Leder i Vågan Høyre, Børge Larsen, forsvarte i Våganavisa onsdag regjeringas omfordeling av midlene fra Havbruksfondet, under overskrifta ”Rødt føler seg ranet”. 

Det Rødt kritiserer, er at staten reduserer kommunesektorens andel av havbruksskatten fra 80 til 25 prosent. Her er Rødt enig med LO, KS og NHO sine representanter i utvalget som har utredet skattleggingen av oppdrettsnæringa.

Dersom det hadde vært slik som Larsen antyder, at staten sin nye andel, 75 % av inntektene fra fondet, blir fordelt solidarisk til resten av kommune-Norge, skulle ikke Rødt ha protestert. Det står imidlertid ingenting i regjeringas vedtak om Havbruksfondet at statens andel skal deles ut til fattige kommuner. Pengene kommer derimot godt med når regjeringa i forslag til statsbudsjett for neste år viderefører nedtrappinga av formueskatten for Høyres rike sponsorer. 

Larsen lurer videre på hvordan Rødt kan kalle ei tildeling i år på 2,25 mrd fra Havbruksfondet for et ran. Her har Larsen misforstått. Omfordelinga fra kommuner til stat skal gjøres gradvis over tre år, fram til 2022.  Virkninga kommer for alvor fra neste år.

Gunnar Aarstein, Rødt Vågan
Einar Berg-Hansen, Rødt Vestvågøy