– Byferge mellom sentrum og Svinøya vil utvide og berike Svolvær

MENING: Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.


I Svolvær-kalenderen for oktober er det et fint bilde av Svolvær sin gamle byferge som trafikkerte mellom torvet og Svinøya med anløp Kuba, Silda og Moltebærholmen, og på signal til Bukkedauen og Lamholmen. Fergeruten var i drift fra 1925 til i 1963 da Svinøybrua kom på plass.

I disse dager er det diskusjon om hva som skal gjøres med Svinøybrua som er for smal for trafikken over til Svinøya.  Den er spesielt vanskelig å passere for gående og syklende som har for lite plass, og som særlig på vinterstid må forsere brua med stor fare. Diskusjonen går på hvorvidt brua skal ombygges og utvides med gang/sykkelfelt eller hvorvidt brua skal lysreguleres.

Den første bosettingen i Svolvær var i Øverværet og etterhvert på Svinøya. Det er av stor betydning for byen at nettopp Svinøya bli bevart med det historiske grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting. Svinøya har de siste årene vært i en svært positiv utvikling. Bygninger og kai er restaurert, restaurant Børsen fremstår i ny drakt hvor det gamle er vakkert ivaretatt. Det jobbes med planer om badstu og bademulighet utenfor kaia. Kommunen har videre planer for å opparbeide turstier utover på Kuba. Altså er området et stort aktivum for byen.

Svinøya er de siste årene blitt en stadig viktigere attraksjon i turist-sammenheng, noe som ble demonstrert under dronningens besøk i sommer. Det var Svinøya hun ville se under oppholdet.

Men arealene for bilkjøring og parkering er små. Det hevdes at byen må tilpasse veinettet på øya til en forventet trafikkøkning. Saga fisk ønsker for eksempel å fylle ut ved Kløfterholmen for å få bedre parkeringsmuligheter. Svinøya Velforening stiller seg naturlig nok kritisk til en slik utfylling og sier at «Svinøya er gamlebyen i Svolvær. Et idyllisk boligområde med natur, historie, utsikt, holmer og dyreliv. Det er også et rekreasjonsområde for besøkende og fastboende. Et område under forskjønning.»

I Fredrikstad er den gamle festningen det man kaller Gamlebyen. Mellom byens torv og Gamlebyen har det i mange år gått en byferge. I 2013 bestemte Fredrikstad kommune at byferga skulle bli gratis og anløpene utvides. Dermed økte bruken betydelig, fra 300.000 til 1,2 mill reisende i året, og ferga er blitt en turistattraksjon og også en positiv og grønn miljømessig løsning for alle som bor i byen.

Noen vil hevde at dette har gjort byen spesielt sjarmerende og hyggelig å bo i, og har bidratt til den tilflytting man har sett de senere årene. Gamlebyen (Festningen) blir bevart med lite biltrafikk, de som bor der foretrekker ferga fremfor bil, og byens øvrige befolkning drar dit med ferga for rekreasjon, handel i spennende småbutikker, eller for å gå på restaurant eller en utekonsert.

Svinøya som er Svolværs gamleby har de samme kvalitetene. En byferge vil kunne bli et miljømessig bindeledd mellom sentrum og øya, en berikelse for hele byens befolkning og ikke minst en trygg reisevei for beboerne på Svinøya og Kuba. Ombord på dagens byferger kan man ta med sykkel og barnevogn, eller hunden man skal på tur med, slik det fungerer i Fredrikstad.

[annonse]
De som har jobb i byen slipper å komme seg over brua i all slags vær og kan dra trygt og varmt med ferga, med eller uten sykkel. De som ønsker å gå tur på Svinøya og Kuba vil har lett adgang til dette vakre området. Og Børsen restaurant vil kunne få økt besøk i sine fasiliteter uten at gjestene må komme i bil.

I denne artikkelen har jeg skrevet om byferga i Fredrikstad. Men også Kristiansund har sin byferge. Nå bør det være Svolværs tur som en av de største turistmagnetene i Norge, til å få sin byferge.

Og hvorfor ikke gjøre en eventuell ny ferge til en el-ferge? I Bergen jobber man nå for å få en slik løsning. Som del av det grønne skiftet er norske byer test arena for ny teknologi som utvikles ved NTNU.  Med de korte avstandene det er snakk om i Svolvær bassenget, burde byen være egnet for utprøving av slik teknologi.

Vågan kommune bør drøfte denne muligheten og se på kostnaden for ferge opp mot en svært kostbar og vanskelig ombygging/utvidelse av Svinøybrua. De miljømessige fordelene er store og udiskutable, særlig i en tid hvor vi bør tilrettelegge for en bedre måte å bevege seg på rundt i byen enn ved å bruke bil. Svolvær har et lite og sjarmerende sentrum.

En byferge mellom sentrum Svolvær og det opprinnelige Svinøya vil utvide og berike byen på alle måter. Og som i Fredrikstad vil en ferge kunne redusere biltrafikken naturlig mellom byen og Svinøya og bidra til mindre press og snakk om stadig nye veier og parkeringsplasser på øya. Svolvær ville profitere på en slik bærekraftig og fremtidsrettet løsning.

Anne Berg
Svolværing i Bodø

 

Fikk du med deg denne?

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.