TRONER PÅ TOPPEN: – Jeg mener det hadde vært flott om Vågan ved neste valg fikk sin første kvinnelige ordfører, sier Vågan SVs nye ordførerkandidat. Foto: Mari Rokkan

Camilla er SVs ordførerkandidat

Skrevet av Mari Rokkan
24.10.2018 14:53 - OPPDATERT 25.10.2018 18:08

Camilla Rostad (32) fra Svolvær topper nominasjonslisten fra Vågan SV foran neste års kommunevalg.

– Camilla er svært dyktig og interessert i å jobbe politisk. Hun er dessuten relativt ung og har et svært vinnende vesen, noe vi synes er viktig, sier Per Mikal Hilmo, leder av nominasjonskomiteen i Vågan SV, som nå har sendt inn sitt forslag til liste foran partiets nominasjonsmøte 30. oktober.

– Vi har selvsagt også troen på at Camilla kan bli ordfører, selv om veien dit vil kunne være et resultat av forhandlinger, legger han til.

Rostad selv takker partiet for tilliten.
– Det er veldig hyggelig at nominasjonskomiteen har spurt meg og at de er offensive og har lyst til å stse på meg. Jeg sier som Pippi: dette har jeg ikke gjort før, så da får jeg det vil til, smiler hun. 

– Arbeidet videre blir spennende, og jeg er glad for at jeg har mange støttespillere rundt meg. Vi jobber dessuten som et team, så jeg vil aldri føle meg alene, legger hun til. 


FOR MILJØ OG OPPVEKST 
– Er du klar for å ta på deg ordførervervet?
– Jeg mener det hadde vært flott om Vågan ved neste valg fikk sin første kvinnelige ordfører. Vi er jo et lite parti, men det hadde vært morsomt om vi kunne kommet i posisjon igjen slik at vi fikk byttet ut ordføreren og fått inn igjen den rød-grønne politikken i Vågan kommune, sier Rostad. 

– Hvilke saker er det du brenner ekstra for?
– Jeg er opptatt av et varmt, inkluderende samfunn, hvor fellesgodene gagner alle - ikke bare de få. Ellers er jeg opptatt av helse- og oppvekst-spørsmål, som det faktum at vi har dårlig tannhelse blant Vågans mange barn og unge.  Dessuten er miljøet fortsatt et viktig tema, eksempelvis det å få flere bedrifter miljøsertifisert, sier hun.
– Nå er vi i starten på en prosess der vi skal få på plass vårt program for kommunevalget, og vi vil i den forbindelse gjerne ha innspill på hva det er folk i Vågan er opptatte av. Vi vil jo at vårt program skal speile hele kommunen. 

 
ALLSIDIG LIVSERFARING
På andreplass på nominasjonskomiteens liste har finner vi partiets leder, Torgeir Selboe. 

– Torgeir har gjort en veldig ryddig jobb for oss, etter at han kom inn i politikken i relativt voksen alder. Han har en allsidig bakgrunn og en livserfaring som er fin å ha med seg inn i arbeidet. Han har vært og er fremdeles med i Nodland SV,  noe som også er viktig for oss, sier Hilmo, som også forteller om at jobben med å fylle listene har gått over all forventning.

– Generelt merker vi at folk har lettere for å si ja til å stå på liste nå enn tidligere. Jeg har sittet i nominasjonskomiteen i mange år, og merker denne positive trenden godt. Årsaken til at flere ønsker å engasjere seg politisk, kan være flere. Men jeg tror at mange ser at verden er på tur i den gale retningen, og at mange engasjerer seg i eksempelvis Donald Trumps utspill. Når man har gjort seg opp en mening om tingenes tilstand, er det kanskje lettere å si ja til å være politisk engasjert, sier Hilmo.


HELHETLIG OG KONSEKVENT
I likhet med Rostad, takker Selboe for tilliten fra partiet.

– Jeg er veldig glad for nominasjonen, og også glad for å få fortsette å jobbe sammen med Camilla for å skape et bedre lokalsamfunn. Det finnes mye positivt i Vågan, men vi ser også at det er en del ting vi må rette på, eksempelvis barnefattigdom, sier Selboe, som nå også er glad for at en ung kvinne topper Vågan SVs liste.

– Jeg er særdeles glad for at Camilla har takket ja til å stå øverst på listen. Hun har stor arbeidskapasitet og er svært engasjert, og jeg har selv nytt godt av hennes enorme kunnskap. Vi to er dessuten mye opptatt av de samme tingene og har et godt samarbeid, legger han til.

– Hva mener du partiet må fokusere på i tiden framover?
– SV er et miljøparti, men vi drar dette begrepet litt lengre til å også inkludere menneskene i samfunnet vårt. Vi er for en helhetlig og konsekvent politikk - vi skal redde verden, og dessuten redde innbyggerne i den. Dette skal vi blant annet gjøre gjennom å få ned ulikhetene, som vi opplever at bare vokser i samfunnet. Og får vi ned ulikhetene, er det lettere å få folk med på tiltak som gjør at vi kan få stanset den globale oppvarmingen. 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.