URETTFERDIG: Arnt Winther synes ikke noe om at kundene i distriktene må betale mer nettleie enn kunder i tettere befolkede områder. Arkivfoto.

– Dagens prismodell er ikke rettferdig

Skrevet av Mari Rokkan
03.06.2019 10:00 - OPPDATERT 03.06.2019 16:01

Stortinget ber nå om utjevning av nettleia i hele Norge. Administerende direktør i Lofotkraft, Arnt Winther, mener det er på tide at fellesskapet også tar deler av kostnaden med strømforskyning.

– Staten har de siste 10-20 årene bidratt med mer enn 1000 millioner til vei, rassikring og utbedring av havner i Lofoten. Nå er det på tide at felleskapet også tar deler av kostnaden med strømforsyningen.  Folk i distriktene betaler nemlig mer for nettleie enn folk i de store byene,  sier Winther via selskapets hjemmeside, Lofotkrafta. 

– TAL LOFOTENS SAK
I følge den såkalte Granavolden-erklæringen, skal regjeringen «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett». Og i mars 2018 sendte energi- og miljøkomiteen på Stortinget en innstilling til Regjeringen om å utrede utjevning av nett-tariffene i Norge.

– Dagens prismodell er ikke rettferdig. Utjevning og likere nettleie i hele Norge bør bli gode nyheter for oss i Lofoten, sier Winther 

 Til høsten er det kommunevalg. Winther mener videre at utjevning av nettleia kan bli en sak der by og land står mot hverandre. 

– Jeg oppfordrer velgerne og lokalpolitikerne i Lofoten, fylkespolitikerne i Nordland og Nordlandsbenken på Stortinget til å følge med – og tale Lofotens sak. For det er ikke gitt at vi blir hørt, sier Winther.

NYTT NETT = 1,5 MRD
Hovedgrunnen til at det er store forskjeller når det kommer til nettleie i Norge, er at det i noen områder bor mange og andre områder bor få. Nettleien deles på antall kunder i selskapenens områder. 

– Det er dyrt å bygge nett i Lofoten, og det er få mennesker og bedrifter som må dele regningen via nettleia. Jeg mener at kriterier som topografi og befolkningsgrunnlag skal vektes tungt i en ny prismodell, sier Winther.

I dag er det nettleia som dekker kostnadene til utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Lofotkraft oppgraderer nå strømnettet i hele Lofoten - både fordi nettet var nedslitt og fordi kapasiteten må økes for framtidens behov.

– Når utbyggingen er ferdig i 2022, vil det nye strømnettet ha kostet mer enn 1,5 milliard kroner. Alt betalt med nettleia, for nå gis det ikke statlig støtte slik som tidligere, opplyser Winther.

–Med dagens prismodell vil nettleia etter utbyggingen være høyere i Lofoten enn ellers i landsdelen. Det kan i verste fall hindre utvikling og framtidig verdiskapning, legger han til.

MÅ FÅ STRØM UTENFRA
Flertallet i energi- og miljøkomiteen sa følgende i sin innstilling i 2018:
“Nettjenestene er naturlige monopol der kundene ikke kan velge en annen leverandør, og det blir da en offentlig oppgave å sikre like, eller likere, priser over hele landet”.

Komiteen viser til at ordningen med utjevning av nettleietariffer er gradvis redusert de siste årene. I statsbudsjettet for 2018 ble den fjernet helt. Komiteen mener derfor at det er et mål å ha mest mulig lik nettleie i hele landet.

– Jeg mener at Lofotens helt spesielle forhold bør være argumenter for at en utjevning av nettleia kommer innbyggerne Lofoten til gode, sier Arnt M. Winther, og lister opp flere årsaker til dette.

– Regningen tas av få innbyggere og næringslivsaktører. Det er dessuten veldig dyrt å bygge strømnett i Lofotkraft på grunn av topografi, geografiske og klimatiske forhold. Når vi bygger nytt nett, må vi dessuten ta hensyn til strengere forskriftskrav enn tidligere, og vi må dimensjonere nettet slik at det tåler både ekstremvær og forventet økning i strømforbruk de neste 50 år, sier han.

– Lofotkraft produserer kun 12 prosent av forbruket i Lofoten selv. Det meste av strømmen må fraktes inn hit via nettet fra innlandet.

Lofotkraft eies av Lofotens seks kommuner og KLP. Siden 2006 har ikke kommunene  tatt ut utbytte fra nettvirksomheten, alt har gått til drift, rehabilitering og investeringer i nytt nett.

– Det er stor verdiskapning i Lofoten. Turisme, fiskeri, havbruk og leverandørindustri bidrar betydelig i statskassen. Hvorfor skal da kostnadene til grunnleggende infrastruktur som strømforsyningen være noe som lokalbefolkningen må dekke – alene, spør direktøren avslutningsvis. 

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.