HØYEST: Spiret på kirken skal rage høyest i Svolvær, mener menighetsrådet.. Foto: Karianne Steen

− Det er kirken som er signalbygget

Skrevet av Morten Moe
19.05.2019 14:00 - OPPDATERT 20.05.2019 07:02

Menighetsrådet protesterer mot byggehøyden på planlagte byggeprosjekter i Svolvær.

Forslag til byplan ligger ute på høring, og nå har Svolvær menighetsråd behandlet den. I innspillet til kommunen er de ikke udelt positive til bygg som skal konkurrere med kirkens høyde.

− Vi har mottatt planforslaget for Havnestrøket til høring. At Svolvær Kirke i sin tid ble bygd på det høyeste punkt i Svolvær sentrum var for å bli sett, uansett hvor i byen du var, skriver nestleder Sveinung Nygård og sogneprest Nils Jøran Riedl i innspillet til kommunen.
− I den senere tid har byen fått en del høye hus som skygger for en del av kirken, men fortsatt er tårnet synlig fra de fleste plasser. I tilsendte planforslag er kirken spesielt nevnt for at den skal være synlig i bybilde. At planlagte bygg ruver vesentlig over kirka er vi betenkt over og vi gir vår tilslutning til planforslagets uttalelser vedrørende kirka ved at «tiltaket vil forringe kirkas plassering i bybilde og vil ha en negativ effekt på kirka som kulturminne».
− Svolvær Menighetsråd er opptatt av at kirka fortsatt skal være et signalbygg i byen og ikke bygges inn med høyhus. Vi vil derfor henstille til planavdelingen at prosjekterte bygg med fordel kan redusere sin høyde, abslutter Svolvær Menighetsråd.

 

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.