− Det kjennes som at vi står sammen om dette

Skrevet av Trine Sivertsen
23.11.2019 17:00 - OPPDATERT 24.11.2019 14:02

Studentene ved Nordland Kunst- og Filmhøgskole arrangerte lørdag utekino på torget i Kabelvåg. Formålet var å møte lokalbefolkningen og vise hva arbeidet deres går ut på, og sammen stå opp for skolen som nå står i stor fare for å avvikles.

Tidligere i høst ble studenter og ansatte ved Nordland kunst- og filmhøgskole gjort oppmerksomme på Nordland fylkesråds forslag om å avvikle finansieringen av institusjonen. Studenter som allerede er tatt opp ved utdanningen vil få fullføre sitt løp, men en ny støtteordning er nødvendig for videre drift av høgskolen. Om ikke dette skjer vil utdanningen deres opphøre.

Nordland kunst- og filmhøgskole er i dag den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelor-utdannelse i «Bevegelige Bilder», en utdannelse som krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt.

Christina Skarheim-Kristoffersen er nestleder i Vågan FrP, og er den eneste faste representanten fra Vågan på Fylkestinget. Foto: Trine Sivertsen

STUDENTENE HOLDER LIV I KABELVÅG
Christina Skarheim-Kristoffersen (FrP) er nestleder i Vågan FrP og er Vågans eneste faste representant på Fylkestinget i Nordland. Hun skal dermed delta i diskusjonen som kommer neste helg på hva som vedtas og ikke. Hun har hele veien kjempet for å bevare høgskolen, og er skuffet over dagens situasjon. Hun er likevel optimistisk på at man kan finne en løsning.

− Det er viktig å ha noe i distriktene, og dette er å foreslå å legge alt dødt. Fra et Senterparti og Arbeiderparti og et Sosialistisk Venstreparti - det er helt utrolig. Jeg forstår ikke, her skal man satse på kultur også skal vi ikke ha denne skolen? Det er snakk om et år med finansiering, sier Skarheim-Kristoffersen om Fylkestingets forslag om å avvikle høgskolen.

− Vi må klare å rokke dem på en eller annen måte fordi det er så unikt og fordi det er så annerledes. Det blir enklere å få dem til å ombestemme seg, sier hun.

− Er du optimistisk?

− Ja, jeg er det. Vi må prøve i alle fall, det hjelper i alle fall ikke å være pessimistisk. Det er masse nye studenter som kommer hit og holder liv i distriktet, holder liv i hele Kabelvåg. Det er kjempeviktig - hva skal vi gjøre hvis det ikke kommer nye folk hit? Vågan er den eneste plassen som har hatt befolkningsvekst i hele Nordland, og det sier litt. Og mange av disse studentene kommer tilbake og vil bosette seg her, for det er et unikt og veldig fint lokalsamfunn. Det har mye å si, forteller Skarheim-Kristoffersen.

MASSIV STØTTE FRA POLITIKERNE I VÅGAN
I et intervju Våganavisa gjorde fredag sa Torgeir Selboe (SV) som representant for posisjonen i Vågan Kommune at det er tydelig at høgskolen er essensiell for å skape et levende lokalsamfunn med mange gode tilbud som skaper økt bolyst.
 
– Aktivitet skaper trivsel, og skolen her er en av bærebjelkene og en viktig faktor i helheten. Skolen har betydning langt utover det faglige. Det politiske miljøet i Vågan er opptatt av å kjempe for skolen. Nå jobber vi opp mot respektive partier tungt. Vi gir klare bestillinger på hva vi ønsker at lederne våre skal gjøre, sa Selboe.
 
Han understreker for studentene at de har en massiv støtte fra politikerne i Vågan. De er innstilte på å finne løsninger og tenke utenfor boksen.
 
– Det er begrensa hva vi kan gjøre alene. Vi vet at den økonomiske situasjonen til fylket er pressa, men vi trenger mer tid for å få dette på plass. Folk innenfor filmmiljøet er kanskje uenige om hvilken retning skolen skal ta, men jeg opplever at uansett hvilket retningsvalg, er man enige om at skolen er viktig, og den har vært viktig som fagskole, og nå som høyere utdanningsinstitusjon, fortalte han.

RØRT OVER LOKALT ENGASJEMENT
Emelie Wingårdh er opprinnelig fra Stockholm, men går nå førsteåret av sin bachelor på høgskolen i Kabelvåg. Hun var overveldet over engasjementet fra de lokale som møtte opp på torget så spontant lørdag.

– Jeg kjenner meg så takknemlig over å se hvor mange som bryr seg, og som kommer hit og støtter at vi er her og blir glade for å se arbeidene våre. Det kjennes som at vi står sammen om dette, og jeg blir så rørt, sier hun.

OVER 3000 SIGNATURER SÅ LANGT
Selv i det kalde været var det vel 50 oppmøtte til filmvisningen. Studentene organiserte alt selv, og stilte også opp med bålpanne og gløgg til de frosne engasjerte oppmøtte. 

Neste lørdag klokken 13.00 vil studentene også arrangere en ny samling, rett før forhandlingene tar sted i Fylkestinget. De er aktive på sosiale medier og legger ut presentasjoner av studentenes arbeid, og jobber iherdig med å kontakte andre institusjoner. De har også et samarbeid gående med tidligere studenter som har opprettet et eget kontor i Oslo for å jobbe for å bevare skolen.

Vel over 3000 har på kort tid signert oppropet studentene har opprettet. Om du ønsker å signere kan du gå inn her.