– Dette unngår mange menn å snakke om

Skrevet av Pressemelding
03.11.2019 21:00 - OPPDATERT 04.11.2019 12:02

Dette gjør kreftformen til landets største, men mange menn vil helst ikke prate om sykdommen.

November er måneden hvor menn og kreft får ekstra oppmerksomhet. Blå sløyfe-aksjonen arrangeres for tre år på rad, i solidaritet til de som rammes, heter det i en pressemelding fra Kreftforeningen.

– Prostatakreft rammer altfor mange menn, og omfanget øker stadig. For å vise brorskap og at vi bryr oss med mannfolka som rammes er det viktig å plassere en Blå sløyfe på brystet i november, sier Brage L. Sollund, distriktssjef i Kreftforeningen.

MER ÅPENHET
Blå sløyfe-aksjonen er et samarbeid mellom Kreftforeningen og Prostatakreftforeningen, der hovedmålet er å spre mer kunnskap om kreftformen.

– Vi opplever at mange kan for lite og vil helst ikke dele så mye om sykdommen. Enkelte vil også unngå behandling i frykt for konsekvensene. Vi trenger mer informasjon og større åpenhet rundt prostatakreft, sier Olav Sørensen, styreleder i Profo Lofoten.

Det lever om lag 52 000 menn som har overlevd prostatakreft i Norge i dag. Mange av dem opplever problemer med blant annet vannlating og seksuallivet. Slike utfordringer kan være vanskelig å snakke om, men jo mer åpenhet det er generelt i befolkningen, jo bedre blir det for den enkelte.

– Prostatakreft er ingenting å skamme seg over og desto viktigere å snakke om. De som rammes trenger å høre at det går an å leve veldig gode liv etter sykdommen. Og for dem som opplever senskader, er det viktig å bli møtt med forståelse, sier Sørensen.

TRENGS FORSKNING
Prostatakreft er kreft som oppstår i blærehalskjertelen eller prostata, som sitter like under urinblæren hos menn.

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av livet. Til å være den kreftformen som rammer flest nordmenn, så forskes det for lite i Norge.

– For at flere skal overleve og at færre skal få senskader av prostatakreft, trengs det bedre verktøy for å sette en presis diagnose. Å støtte årets aksjon vil bety midler som kan bidra til å gi svar på utfordringene rundt prostatakreft, sier Sollund.

Les og lær mer på blåsløyfe.no

Fakta om prostatakreft:
• Alle menn har en prostata, også kalt blærehalskjertel. Prostatakjertelen har som oppgave å produsere den væsken som transporterer sædcellene gjennom urinrøret.
• Det er ukjent hvorfor prostatakreft oppstår. Alder, arv, hormoner, kost, miljø og livsstil ser imidlertid ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen.
• Kreft i prostata rammer først og fremst eldre menn og har økt i takt med antallet eldre i befolkningen. Men også stadig flere yngre menn får prostatakreft. 
• Rundt 5 000 menn får prostatakreft årlig i Norge. Antall tilfeller øker i alle aldersgrupper, og allerede i 2030 forventes det at nær 7 000 rammes årlig av denne sykdommen.
• Norge ligger dessverre også på europatoppen i dødelighet av prostatakreft. Nærmere 1000 menn dør av sykdommen årlig.

Nyeste tall fra Kreftregisteret:
Nye tilfeller: 4 848 (2018)
Antall som lever og har eller har hatt prostatakreft: 52 061 (2018)
Antall årlige dødsfall: 934 (2017)
Antall nye prostatakreft tilfeller i Nordland:  250 (2018)