Drømmen om en ren havn

Skrevet av Redaksjonen
07.10.2020 07:00 - OPPDATERT 07.10.2020 11:01

LEDER: Torsdag i forrige uke kom den nye kloakkledningen seilende inn i vestre havn i Svolvær, før den tok en sving opp i Storøyvalen. Den 650 meter lange ledningen til en kostnad på to millioner skal rydde opp i kloakkutløpene i den søndre delen av innløpet der.

Det er godt å se at kommunen nå er i ferd med å rydde opp i kloakkproblemene som i mange tiår har preget Svolvær. I gamle dager gikk kloakken rett ut av huset og i fjæra. Det var liksom normen, dritten skulle ut i sjøen.

I dag har vi heldigvis andre krav, og nyere hus er enten koblet på det kommunale nettet, eller de har septiktanker som fjerner det meste av våre etterlatenskaper før det går videre ut i sjøen.

Og det svære røret i Støorøyvalen er bare første skritt i en kjempejobb kommunen når har startet. Også lenger nord i det samme sundet, i Garsosen, skal man nå i gang med et kjempeprosjekt. 

Her skal det bygges fem pumpestasjoner rundt hele osen, før man samler dette i et to kilometer langt rør som skal helt ned til Vorsetøya.

Det er varslet at flere veier i området rundt Garsosen vil bli stengt, med kronglete omkjøringer, blant annet via Meyerbakken.

Det er nok mange som gruer seg til dette, spesielt med tanke på at vi nå går inn i harde vintermåneder, der det ofte kan være vanskelig nok å komme seg fram på de ordinære veiene.

Men her er det bare å bite det i seg, for den jobben som nå skal gjøres er kjempeviktig for oss alle. 

Kanskje kommer det en dag der vi faktisk kan bade i Storøyvalen og Garsosen. Uten å tenke på hva som skjuler seg under havoverflaten.

Det er godt å se at de kronene vi alle betaler inn i avgifter til vann og kloakk nå kommer til nytte.

Vi får håpe opprenskingen av austre havn i Svolvær også finner en løsning snart. Det har vært jobbet med dette i flere år nå, og det ser endelig ut til at både kommune, fylke, stat og bedrifter er på vei mot en omforent tanke om hvordan dette kan løses.