FEIEREN KOMMER: Etter forskriftene skal det nå utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i hytter og fritidsboliger på lik linje med bolighus. Mange hyttetilsyn vil bli gjennomført i 2019. (Foto: Colourbox)

Feieren går på hyttebesøk

Skrevet av Morten Moe
04.01.2019 22:00 - OPPDATERT 05.01.2019 18:02

Mange hytteeiere får besøk av feieren i løpet av 2019. Brannsikkerheten i fritidsboliger skal opp, med feiing og tilsyn av fyringsanlegget som et viktig virkemiddel.

– Brann- og feiervesenet forteller om hyppigere feil og mangler etter tilsyn i fritidsboliger, sammenlignet med andre boliger. Bygningsbranner i skorstein og ildsted forekommer også hyppigere i hytter, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Etter forslag fra DSB ble forskriften om brannforebygging endret fra 2016. Etter gjeldende regler skal det nå utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i hytter og fritidsboliger på lik linje med bolighus. Ansvaret for gjennomføringen tilligger kommunene, og skjer i regi av det lokale brann- og feiervesenet.
I mange kommuner er arbeidet med å følge opp den nye forskriften allerede kommet godt i gang.

POSITIVT MOTTATT
– Vårt inntrykk er at dette blir svært positivt mottatt. Ikke minst synes hytteeierne det er bra at feieren også kontrollerer at røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier er i orden, sier Pia Buen, Country Manager i Novasol i en pressemelding.

Selskapet håndterer utleie av drøyt 1600 feriehus og hytter i Norge, og disse besøkes årlig av rundt 50000 turister.

OFTE FEIL I ELDRE HYTTER
– Hyttenes beliggenhet medfører gjerne at brannvesenets utrykningstid blir svært lang, og noen steder er akutthjelp helt umulig. Da blir det forebyggende arbeidet avgjørende. For leietakere på en ukjent hytte er det nok ekstra viktig å kunne kjenne seg trygg på at dette er ivaretatt på best mulig måte, sier Buen.

Også mannskapene som jobber med den praktiske gjennomføringen av forskriften har inntrykk av at hytteeierne er fornøyd med at tilsynene gjennomføres.

Ved tilsynene finner feierne hyppigst feil på eldre hytter fra 1950- og 60-tallet, stort sett på grunn av slitasje og langtids bruk. Det finnes også noe feil på nye hytter, gjerne knyttet til byggetekniske utfordringer. Blant gjengangerne er for liten avstand til brennbart materiale og mangler ved brannmur som bryter med forskriftene, ifølge Redalen.

– Mange og alvorlige feil kan føre til pålegg om utbedring og nytt tilsyn. Stort sett synes eierne det er positivt å bli gjort oppmerksom på potensielt farlige mangler ved brannsikkerheten.

– Når det gjelder utstyr for varsling og slukking ser vi en del gammelt materiell, ofte også at det mangler batteri i røykvarsleren. Å rette slike mangler kan redde liv. Vi er glade for at dialogen med hyttefolket har blitt tettere, og har inntrykk av at det er gjensidig, sier Gulliksen.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.