STORT BESLAG: Hele 14 kilo amfetamin fant politiet på en eiendom i Vågan.

Rekordstort narkobeslag i Vågan

Skrevet av Morten Moe
11.02.2019 09:52 - OPPDATERT 12.02.2019 10:35

Etter en lengre etterforskning har politiet arrestert flere personer med tilknytning til Vågan som de mener står bak lagring av 14 kilo amfetamin.

Saken har forgreininger til Vesterålen og Rana. I tillegg til beslaget i Vågan ble det beslaglagt rundt åtte kilo av det samme stoffet på Sortland.
Politiet setter disse to beslagene i sammenheng, og fengslet fem personer i forbindelse med dette. Tre sitter ennå i politiets varetekt. Den ene som hovedleverandør av stoffet, mens en var disponent av eiendommen der beslaget ble gjort.

BREV- OG BESØKSFORBUD
Begge disse har nå brev- og besøksforbud. Den antatte hovedmannen, som sitter i varetekt i Trondheim, er av utenlandsk opprinnelse, men har bodd i Vågan i flere år før han flyttet til østlandet.
Den andre er fra Vågan, og er kjent av politiet for mindre forseelser fra tidligere. 

Men etter det NRK erfarer har denne saken også forgreininger til andre saker som politiet har fått kjennskap til gjennom avlytting av telefoner og sms-meldinger. En av disse skal omfatte bestilling av et drap på en mann fra Vågan. Mannen skal visstnok ha fått beskjed fra politiet om at han ikke måtte reise noen steder fordi noen ville drepe ham.

ANMELDELSE
2. januar ble det levert anmeldelse til politiet.
Her skriver mannen som ble utsatt for trusselen: «Mottok for en tid tilbake telefon fra xxx xxx som varslet om at han var blitt kontaktet av xxx xxx (den antatte hovedmannen i amfetaminsaken red. anm), som tilbød NOK 500.000 for å lokke undertegnede til syden, for der å ta livet av meg)(…) (…) Jeg anmelder herved forholdet.»

MINDRE PÅ LANDSBASIS I 2018
I Norge ble det til sammen beslaglagt 418 kg amfetamin og metamfetamin, fordelt på 5028 beslag. Antall beslag har gått jevnt ned siden 2014, og den prosentvise nedgangen er litt større enn nedgangen i narkotikasaker totalt. Samlet sett er beslaglagt mengde amfetamin og metamfetamin den laveste siden 2012.
For få år siden ble metamfetamin både hyppigere beslaglagt og i større mengder enn amfetamin. Dette forholdet er nå snudd. Metamfetamin utgjør bare 18 % av amfetamin-/metamfetaminbeslag og 7 % av de beslaglagte mengdene. Det er den laveste delen siden starten av 2000-talet.

Betydningen av mengde og type stoff
I norsk lov er det ikke skilt mellom ulike typer forbudte stoff, og alt fra cannabis til heroin rammes dermed av narkotikaparagrafene.
Den eneste referansen som gis til stofftyper i lovteksten er i straffelovens §162 hvor det henvist til at mengde og type stoff, i tillegg til handlingens karakter, skal avgjøre hvorvidt en narkotikaforbrytelse skal regnes som grov.
Det har likevel etterhvert dannet seg en etablert rettspraksis for mengdegrensen for hvert enkelt stoff mellom de ulike straffeparagrafene og grovhetsgradene, blant annet dokumentert i skriv fra riksadvokaten:

♦ Skillet mellom besittelse i legemiddelloven og oppbevaring i straffeloven går ved 1-2 brukerdoser, uavhengig stofftype.
♦ Maksimumsgrensen for når politiet har mulighet til å benytte forelegg går ved 15 gram for cannabis, 100 tabletter av type Benzodiazepiner, og ved 1-2 brukerdoser for hardere stoff som heroin og amfetamin.
♦ Skillet mellom narkotikaforbrytelse og grov narkotikaforbrytelse i straffeloven går ved 15 gram for heroin, 50 gram for amfetamin , og ved én kilo for cannabisprodukter. (For maksimum strafferamme ved henholdsvis 750 gram heroin, 3 kilo amfetamin og 80 kilo cannabis.)

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.