Flere unge lovbrytere får ungdomsstraff

Skrevet av Mari Rokkan
04.07.2018 09:42 - OPPDATERT 04.07.2018 15:07

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Syv unge lovbrytere er idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i regionen hittil i år, mot to på samme tid i fjor.

– Vi er fornøyd med fokuset på denne målgruppen og at flere unge får muligheten til å gjøre opp for seg samtidig som de tar tak i eget liv, sier Irén Nilsen, konfliktrådsleder ved avdeling Midtre Hålogaland i Svolvær i en pressemelding.

MER BEVISSTGJØRING
Konfliktrådet i Midtre Hålogaland mottok 106 saker i første halvår av 2018 – fordelt på 46 straffesaker, 7 saker med ungdomsoppfølging/ungdomsstraff og 53 sivile saker (inkluderer også henlagte saker fra politiet). Halvårstall for 2018 viser en økning på 6% fra samme tid året før. Vold, trusler og skadeverk utgjør fortsatt den største sakskategoriene. Konfliktrådet i Midtre Hålogaland har 15 konfliktrådsmeklere.

– Det er mye mer fokus nå på ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Flere saker som tidligere ble håndtert med mekling i Konfliktrådet eller hos påtalejurist, kan nå gå til ungdomsoppfølging/straff gjennom Konfliktrådet. Det er også mer bevisstgjøring på tvers av seksjonene og påtale i politiet, sier Ørjan Munkvold, Seksjonsleder for etterretning/forebygging ved Harstad politistasjonsdistrikt

MER DIGITAL MOBBING
Siden straffereaksjonene ble iverksatt har to ungdommer fått ungdomsstraff og 27 ungdommer fått ungdomsoppfølging i Midtre Hålogaland. På landsplan har 29 ungdommer fått ungdomsstraff så langt i år. Det er en markert økning fra samme tidspunkt i fjor da 14 fikk ungdomsstraff i løpet av første halvår. 210 har fått ungdomsoppfølging i år, mot 185 i juni i fjor.   

I alt har de 22 konfliktrådene mottatt 4100 saker hittil i år. 

Halvårstallene på landsbasis viser en markert økning i antall krenkelser som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker hittil i år. Det har også vært en økning i saker som omhandler narkotika og nærmiljøkonflikter/nabokonflikter og annen vinningskriminalitet, mens det er færre saker som omhandler naskeri, skadeverk og trusler. Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker en fjerdedel del av alle sakene.

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.