Flyplass og bedre veiløsning

Skrevet av Redaksjonen
12.02.2020 07:00 - OPPDATERT 12.02.2020 14:02

LEDER: Næringsforeningene i Vågan og Vestvågøy har gått sammen for å kjempe fram en flyplassløsning på Leknes. En storflyplass på 2400 meter, som kan ta ned de største innenriks-flyene SAS og Norwegian opererer, er anbefalingen fra Avinor.

En flyplass er ennå langt fram i horisonten, men det er historisk at man nå kan samarbeide om et slikt prosjekt. Alle tidligere erfaringer har gått andre veien, at man har forsøkt å spenne ben for hverandres ønsker om å opprette forbindelser. Vi minner bare om fergestriden på 90-tallet. Den gangen protestavisa Lofot-Tidende ble opprettet.

Det nye samarbeidet kan virkelig være på sin plass, for det er ikke tvil om at en slik flyplass skal få kjempe om midlene som trengs. Vi minner om at det er andre flyplassprosjekter som også er på trappene. Blant annet i Bodø, der man skal bruke fem milliarder på å flytte hele rullebanen 300 meter. Det er også prosjekter på gang på Helgeland og i Finnmark som skal ha av den samme potten som Lofoten International Airport.

Og på Leknes er det allerede sterke krefter som har satt i gang kampen mot en flyplass. Man skal tross alt beslaglegge 300 mål dyrket mark, delvis fylle opp et vann og en så lang rullebane krever helt andre sikkerhetssoner enn den banen på 800 meter som ligger der i dag. Som på Gimsøy er det helt sikkert en og annen sjelden fugl i veien også.

For Vågans del håper vi uansett at flyplassavgjørelsen kan framskynde veiutbyggingen vestover. Lofoten er ikke større enn at det ville vært en fordel for både oss i øst og i vest om man kunne knyttes nærmere sammen med tunneler og 90-sone. Også her må næringsforeningene skyve på, og ikke bare ha fokus på rullebaner.

Det vil kunne løfte hele regionen framover. Og med reduserte rammeoverføringer i sikte for kommunene, og et fylke som skriker etter penger, tror vi en slik vei-utløsning kunne hjelpe oss til å bli enda flere her i øyriket vårt.

For det er ikke tvil om at begge våre to store kommuner trenger drahjelp framover. Det er investert tungt, og etter hvert må man faktisk betale regningene. Når gjelda i Vågan nærmer seg milliarden vil nok investeringsevnen framover svekkes, og det kan bli lengre mellom nye prosjekter i tiden som kommer.

Men enn så lenge er framtiden lys, og vi håper samarbeidsevnen kan omfatte også andre områder i årene som kommer.