Stein Rokkan var et forbilde, en modell av en "international scholar", kan du høre i foredraget 19. november.

Fokus på Stein Rokkan

Skrevet av Morten Moe
06.11.2019 22:00 - OPPDATERT 07.11.2019 11:02

Biografien om Stein Rokkan. "Fra periferi til sentrum", utkom i år.

Biografien gir et bredt bilde av personen og forskeren Stein Rokkan som ble født i Holandshamn i 1921 og oppvokst i Ballstad og fra seksårsalderen i Narvik. Siden studerte han i Oslo og ble raskt en internasjonal stjerne innen sitt fag.

VALGTE BERGEN
I 1968 ønsket de store amerikanske universitetene Harvard, Yale og Stanford alle å få Stein Rokkan i sin stab som fulltids professor i political science, statsvitskap. Liknende tilbud kom også fra universiteter i Manchester, London og Paris. Rokkan valgte da å bli værende i sitt professorat i Bergen, trass i at han i USA ville fått en gasje tre ganger høyere og at han der ville arbeidet sammen med med forskere han hadde et inspirerende faglig fellesskap med. Men Rokkan takket ja til sporadiske gjesteprofessorater og en rekke sentrale tillitsverv. Han etablerte flere skjellsettende institusjoner i et verdensomspennende vitenskapelig nettverk.

I hele den statsvitenskapelige verden ble Rokkan sett på som en drivkraft, faglig og administrativt. Da han døde i 1979, bare 58 år gammel, ble hans innsats og arbeid rost i alle leirer, særlig innen den retningen som blir kalt sammenliknende politikk. Han var blitt et forbilde, en modell av en "international scholar".

Lofotposten trykte meldinga under overskrifta "Vågan-professor død".

I foredraget vil biografen gi et bilde av Stein Rokkans liv og arbeid så å si "fra vogge til grav", men legge vekt på Rokkans oppvekst  i Lofoten og Narvik.

Arrangementet finner sted i auditoriet på Svolvær Videregående skole tirsdag 19. november kl 19.