Fornuftig ekstrarunde om Henningsvær

Skrevet av Redaksjonen
14.04.2021 07:00 - OPPDATERT 14.04.2021 13:02

Det nærmer seg en innspurt i spørsmålet om Riksantikvaren skal få legge sin klamme hånd om Henningsvær og framtiden for Værret.

Mandag var dette spørsmålet oppe i kommunestyret, og konklusjonen var at man setter seg ned og fortsetter å utrede å se på hvordan kommunen skal stille seg til dette.

I innstillingen, som var signert ordføreren, siden kommunedirektør Tommy Stensvik bor i Henningsvær og er erklært inhabil, går det fram at det er tre punkter man skal se nærmere på:
Hvordan kan man verne ikke bare det materielle, men også livet i Henningsvær.
• Kan man få ressurser til en 100% stilling til fredningsrelatert arbeid fra staten?
• Og en definisjon på hvordan kommune og fylkeskommune skal samarbeide og dra grenser for ansvar og oppgaver.

Vi tror det er fornuftig med en liten pause nå. TIl saken fulgte det 23 dokumenter. Det er utført et stort arbeide for å få dette i mål. Det ville være synd om man da skulle krasje på mållinja fordi en nekt ville være det enkleste.

Slik vi ser det er det både fordeler og ulemper med å knytte seg tettere til Riksantikvaren.

Fordelen er at man får en tilgang på ressurser som ellers ikke er der. Og slik vi har lest dokumentene som følger saken, er det allerede verneregler i sving som er vel så strenge som det Riksantikvaren kommer med.

På den andre siden har man allerede et godt vern av Værret som utføres av de lokale planmyndighetene. Det har vist seg at det slett ikke er enkelt å få gjennom planforslag om de ikke er meget godt begrunnet, og helst laget slik at man ikke må søke om dispensasjon.

Vi forstår godt at de som bor i Henningsvær står på hver sin side i dette spørsmålet. For det er neppe et enkelt svar som er rett her. 

I så måte får vi håpe at utredningen man skal i gang med nå kan gi flere konkrete svar.

[annonse]