Fornuftig løsning på kote-problemer

Skrevet av Redaksjonen
05.02.2020 07:00 - OPPDATERT 05.02.2020 13:10

LEDER: Fornuften seiret over prinsippene da partier fra både poisjon og opposisjon satte seg sammen før helgen og ble enige med eiendomsinvestor Christian Ringnes om en høyde på det nye hotellprosjektet som alle kunne være enige i.

Det vil si; alle unntatt Arbeiderpartiet. Oppi alt dette har de vært bremseklossen i en jobb som i neste omgang skal gi Svolvær og ikke minst kommunen fler earbeidsplasser, innbygger og økte inntekter.

Her måtte god, gammeldags stahet vike for en pragmatisk ordfører som så hvor båten bar og sørget for å få til en løsning.

At Arbeiderpartiet påberoper seg at de må følge det de lovet i valgkampen, lover ikke godt for framtiden. Det må være lov, og av og til påkrevet, å føre en politikk som er fleksibel og pragmatisk. Å være låst til valgkampløfter er kanskje ikke det som gir den mest praktiske og effektive politikken.

Mandag ble det også klart at Ringnes har fått på  plass den siste brikken og har overtatt alle eiendommene i Jern & bygg-kvartalet. Da er det bare de nye tegningene som står igjen før prosjektet kan behandles i det kommunale planapparatet. Litt lavere, og kanskje litt bredere, men forhåpentligvis med det samme innholdet som Ringnes skisserte i de første planene.

Mange stusser over at det lille Ekrem-huset kunne oppnå en kjøpesum på 7,5 millioner. Men det sier seg selv, uten dette huset hadde ikke Ringnes kunnet bygge, så her satt selgeren med alle essene når han sa sin pris.

Det er imidlertid ikke noen grunn til å synes synd på Christian Ringnes. Hans selskap, Eiendomsspar, hadde et resultat før skatt på konsernnivå på knapt 1,2 milliarder. Og eiendelene til selskapet er verdt rundt 14 milliarder. Med andre ord; 7,5 millioner for det knøttlille huset merker eiendomskjempen knapt.

På en måte er det betryggende å vite at det er nettopp dette selskapet som skal i gang i Vestfjordgata med sitt prosjekt. For det er solid, og kommer til å bygge et hotell som vil ligge i front når det gjelder materialvalg og arkitektur.

For vår del er det kanskje ikke så viktig da om vi kan se Geita fra Torget. Du skal uansett ha rimelig godt syn for å få det til.