Forslaget om nedleggelse er absurd!

Skrevet for Redaksjonen
31.10.2019 11:00 - OPPDATERT 04.11.2019 13:31

LESERINNLEGG: Gjennom mange år har disse institusjonene bygd opp en sterk fagkompetanse, og er en viktig støttespiller for både land og hav-siden, ikke bare i regionen, men i hele landsdelen. I tillegg til tradisjonell fiskerifaglig utdanning, er lærlingeordningen, og de mange kurs som tilbys, av høy kvalitet.

Det er nærmest utrolig at ei næring med over 100 milliarder i eksportverdi inneværende år, og med potensial for ei mangedobling, foreslås til de grader underprioritert med kutt i et enestående tilbud. De fleste av aktive yrkesfiskere i regionen vil ha vært innom institusjonene på et tidspunkt, og ervervet seg meget viktig kompetanse for seg selv, sektoren og sektorene i direkte samspill med fiskeri.

FIFOR (Foskejøpernes Forening) vil på det sterkeste advare om at viktig fagkompetanse vil forsvinne og at en betydelig støttefunksjon i hjertet av Norges største fiskeriregion bortprioriteres! En fylkeskommunal hovedstad skal jobbe FOR regionen, og legge til rette for samfunnsbygging og vekst, den skal ikke berike seg av midler mens den aktivt legger ned områdene rundt.

FIFOR vil også påpeke at det ikke observeres forslag om kutt i Bodø. FIFOR foreslår derfor kutt i antall ansatte i fylkeskommunens regionsenter for å dekke over de manglende midlene tildelt av staten.

Fylket skal ikke hevne seg på regionen fordi sentralmaktene ikke ser seg villig til å satse på regionen. Dette stiller seg bare i en lang rekke avgjørelser fra fylkeshovedstaden angående distribusjon av midler og satsing.

Det er på tide byen velger å være ledestjerne for regionen, og ikke sheriffen av Nottingham. 

Jonas Walsøe
Daglig leder Berg Seafood