Første bevilgning til Hålogalandsvegen

Skrevet av Mari Rokkan
08.10.2018 19:00 - OPPDATERT 09.10.2018 15:02

Regjeringen vil sette av 37 millioner kroner til forberedende arbeider med Hålogalandsvegen. Selve utbyggingen starter etter planen i 2020/2021. Regionvegsjef Torbjørn Naimak er tilfreds med å få klarsignal til å starte forberedelsene.

– Dette betyr at tidsplanen holder, for eksempel slik at vi kan sette i gang grunnerverv. Forutsetningen er at berørte kommuner og fylkeskommuner fatter nødvendige bompengevedtak, sier Torbjørn Naimak i en pressemelding.

Den nye Hålogalandsvegen omfatter omlegging og oppgradering av E10 og riksveg 85 på strekninga Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Hele prosjektet er beregnet å koste 8,7 milliarder kroner og blir det største investeringsprosjektet i Nord-Norge noen sinne.

PRIORITERER TUNNEL
En annen hovedsatsing neste år er sikring og oppgradering av tunneler, hvor det skal brukes 430 millioner kroner i Nord-Norge. Neste år står E10-tunnelene i nordre Nordland og E6-tunnelene Troms for tur. Det er også satt av penger til minimumstiltak i Sørfoldtunnelene på E6 i påvente av at det skal bygges nye tunneler.

– Vi er i ferd med å gjennomføre et krafttak når det gjelder oppgradering av tunneler, men dette innebærer samtidig at vedlikeholdsetterslepet vil øke på andre områder, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Tunnelene som står på lista for 2019 er Myrland, Sløverfjord, Rørvikskaret, Nappstraumen, Seljeli og Sigerfjord på E10 og riksveg 85. I tillegg videreføres arbeidene på E6-tunnelene Forså, Fagernes, Larsberg, Skardal og Isfjell. 

Av mindre prosjekter har regjeringen satt av penger til Øyjord kontrollstasjon ved Narvik og døgnhvileplass på Storjord i Saltdal. I tillegg skal oppstillingsplassen på Moskenes ferjekai i Lofoten gjøres ferdig.

EFFEKTIVISERER
Regjeringen gir Statens vegvesen i oppdrag å effektivisere tilbudet innen trafikant- og kjøretøyområdet, som følge av at stadig flere tjenester utføres digitalt.

– Vi er pålagt å redusere kostnadene, og tjenestene vil bli endret. Men vi må samtidig ta hensyn til at det er lange avstander i Nord-Norge, og det vil aldri bli slik at man kan ta førerkort eller kontrollere vogntog via nett. Statens vegvesen vil arbeide videre med å kutte kostnader samtidig som servicen til trafikantene ivaretas best mulig.

I tillegg til å effektivisere på trafikant- og kjøretøysida, er Statens vegvesen pålagt å effektivisere byggherrevirksomheten og støttefunksjoner

 

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.