Magnus Struckmeyer. Foto: Morten Moe

Fra fastlegene til alle i Vågan

Skrevet for Redaksjonen
21.03.2020 21:00 - OPPDATERT 22.03.2020 13:02

LESERINNLEGG: Vi har nå to bekreftede tilfeller av koronasmitta i vår kommune. Begge har blitt innlagt på sykehuset. Når vi vet at det bare er de sykeste som må innlegges må vi regne med at det er langt flere som er smittet i kommunen. Eksakt hvor mange vet vi ikke da det pga. kapasitet ikke er mulighet for å teste alle. Om vi får en større spredning av koronasykdom kommende ukene, blir det utfordrende for helsetjenesten.

Alle legekontor har den siste uken jobbet intensivt for å stille om driften til det aktuelle, men framfor alt til en kommende krevende situasjon. Vi har en begrenset legekapasitet, og vi har en begrenset kapasitet på personell i helsesektoren generelt. Begge de to bekreftede tilfeller av korona hadde nærkontakt med lege. Konsekvensen er at vi nå har to leger i karantene.

Vi endrer nå strategien for hvordan vi kommer til å arbeide fremover. Ikke nødvendig behandling nedprioriteres, og vi vender fokus mot pasienter med kroniske lidelser. Det meste av henvendelser fra dere kommer vi forsøke avklare på E-konsultasjon eller via video. Dette har fungert veldig bra de siste dagene. Stor takk fra oss til alle dere som viser og har vist så stor forståelse!

Det er viktig at alle forstår at vi opprettholder en god akuttmedisinsk beredskap. Vi er her for alla de som har behov for hjelp. Vågan kommune har en god legedekning med nesten utelukkende spesialister i allmennmedisin. Kompetansen er høy.

Fremover kommer vi til å endre vår måte å arbeide på der vi konkret deler opp legene i to grupper. En gruppe kommer til å jobbe utelukkende med pasienter som enten har påvist Covid-19-sykdom, sitter i karantene eller har symptomer på koronasmitta. Den andre gruppen leger isoleres fra ”smitteleger” og jobber med pasienter som vi helt sikkert antar er smittefrie. Forhåpentligvis er dette en måte å minimere å sette ut helsetjenesten.

Fra og med lørdag begynner gruppen med smitteleger arbeide på Osan Legesenter. Det vil være et døgnkontinuerlig tilbud for alle pasienter med smitte, men også for alle med feber eller luftveissymptomer. Også kronisk syke med luftveissymptomer blir henvist smittemottak. Hvert enkelt legesenter vill prioritere hvor pasienten skal. Alle henvendelser, unntatt medisinsk nødhjelp, dagtid skal rettes til fastlegekontoret. Kveldstid prioriterer legevaktssentralen (tel 116 117) hvor pasienten skal. Skader og pasientgrupper der vi ikke mistenker smitte blir henvist vanlig legevakt. Vi kommer altså ha to fungerende legevakter fra kl 15.30 – 08.00 hverdag og 08.00 – 08.00 i helger. Dette blir krevende, men vi tror at det skal gå bra. Vi kommer tilbake til dette om situasjonen endrer seg.

Viktig: Ring din fastlege eller 116 117 (etter kl 15.30) for å avtale hvor du skal.

Legegruppen er enige om at vi selv kommer til å isolere oss i den grad det er mulig utenfor arbeidstid. Igjen – dette for å unngå at vi blir smittet, havner i karantene eller selv smitter de sykeste.

Legegruppen ber alt av helsepersonell i Vågan kommune å gjøre det samme: Isoler dere i den grad det er mulig utenfor arbeidstiden. Vi oppfordrer også at de som har muligheten for å ta ut deres barn fra barnehager, SFO etc., gjør dette, for å unngå at barna smitter dere.

Dette er det vi gjør for dere. Men dere kan også gjøre noe for oss. Om dere er med på å minske smittespredningen hjelper dere oss. Og dere kommer dermed til å minske belastningen på den lokala helsetjenesten, men også sykehusene. Vår oppfordring til dere er derfor: De som kan – hold dere hjemme!

Dere gjør dette for oss, for dere, og de svakeste og mest sårbare i samfunnet. Det er alvor, ta det på alvor. Erna Solberg sa det veldig bra: Dette er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi».

Magnus Struckmeyer
på vegne av alle fastleger i Vågan og tillitsvalgt Legeforeningen