Framtidens oljevern

Skrevet av Morten Moe
14.09.2019 08:00 - OPPDATERT 14.09.2019 20:03

Årets forum skal bidra til å sikre at forskning og utvikling styrker det norske oljevernet i nordområdene.

«Forum for framtidas oljevern» er et samarbeid mellom Senter for oljevern og marint miljø og Kystverket. Hensikten med forumet er å styrke norsk oljevern ved å skape en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning, heter det i en pressemelding fra Marintmiljø.

På programmet den 18. september skal blant annet U.S. Coast Guard dele sine erfaringer med forskningssamarbeid i USA og Equinor skal fortelle om hvordan de bruker forskning og teknologiutvikling inn i sitt arbeid med oljevernberedskap. 

– Vi samler nå operative aktører, industrien, myndigheter, akademia og forskningsinstitutter for å diskutere hvordan vi bør utvikle norsk oljevern og hvordan vi kan løse utfordringene i fellesskap, sier direktør for Senter for oljevern og marint miljø, Ann-Helen Ernstsen.

FOKUS PÅ NORDOMRÅDENE
Forumet skal bidra til å sikre at forskning og utvikling er relevant for den operative beredskapen, og vil i år legge særlig vekt på utfordringer i nordområdene og hva det krever av norsk oljevernberedskap.

Et viktig mål er å få innspill om hva som er de viktigste kunnskapsbehovene innen det norske oljevernet i dag. Hvor er det skoen trykker og hva bør vi satse på for å gjøre oljevernet så effektivt som mulig og slik kunne beskytte miljøet vårt best mulig?

Forefragsholdere:

Audun Rikardsen

Rune Bergstrøm
Kystverket

Jon Georg Dale
Samferdselsdepartementet

Ann-Helen Ernstsen
Senter for oljevern og
marint miljø

Johan Marius Ly
Kystverket

U.S. Coast Guard

Rune Bergstrøm
Kystverket

Tor Eivind Moss
NOFO

Andreas Q. Nielsen
Forskningsrådet

Equinor

Kenneth Ruud
UiT Noregs arktiske
universitet

Hans Petter Dahlsett
DNV GL

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.