Fylke og stat bør stille opp for Vågan

Fylke og stat løper om kapp fra sine forpliktelser etter at korona-epidemien har herjet i ett og et halvt år.

Vi har nå vært gjennom ett og et halvt år med en global pandemi. Til tross for økende smittetall i storbyene, ser det ut til at vi som bor i mindre kommuner endelig kan begynne å se en slutt på denne pandemien-

Det betyr ikke at vi kan senke guarden. Det betyr imidlertid at vi kan begynne å se fram mot livet slik det var før 12. mars 2020.

Men vi tviler på at ting kommer til å normalisere seg slik at alt blir akkurat slik det var. Vi vil nok også i fortsettelsen vaske hendene, holde mer avstand og være mer obs på forkjølelser. Men det er en liten pris å betale for å holde oss friske.

Det de fleste ser fram til nå, er å være i stand til å treffe venner og bekjente. En lang stund nå har man kun sett familiemedlemmer jevnlig, mens nabobesøk og besøk hos venner har vært prioritert ned. En kunstig distansering, som man nå kan se en ende på.

Det vi ikke ser en ende på, er kommunenes bruk av penger for å holde pandemien i sjakk. Vågan brukte i fjor bortimot 30 millioner kroner ekstra for å bemanne to legevakter og sørge for at vaksinering, testing og smittesporing kunne foregå uavbrutt gjennom store deler av året.

Før denne jobben startet hadde man en kommunikasjon med Statsforvalteren i Bodø om kostnadsdekning og ble bedt om å føre et prosjektregnskap for dette. Men da året var omme, var ikke Statsforvalteren interessert i noe regnskap.

Dermed måtte kommunens politikere finne dekning for disse millionene i avsatte midler.

Det er hårreisende at stat og fylke bare kan lesse disse utgiftene over på kommunene. Det burde ligge en reell dekning av utgifter inne i statsbudsjettet. De ekstrautgiftene Vågan har hatt, burde de også få dekket.

Staten har brukt milliarder på å bistå det private næringslivet. For å holde farten oppe i kommunene, og sørge for at de ikke ligger igjen med brukket rygg de nærmeste årene, burde de ta en ekstrarunde og sørge for at de kompenseres for det koronaen har kostet.

[annonse]
Noe annet vil være skammelig. 

Vi har stor tro på rettferdighet blant norske politikere. Vi håper denne troen også rekker opp i de administrative rekkene i departement og ikke minst fylker.

For 2021 tar vi det som en selvfølge at de har lært av fjorårets skandaleoppfølging av de kommunale utgiftene.