Anja Johansen, leder i Nordland Venstre og Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant for Nordland Venstre

Fylkesrådet svikter sitt samfunnsoppdrag

Skrevet for redaksjonen
24.11.2019 21:00 - OPPDATERT 25.11.2019 11:02

LESERINNLEGG: Hovedutfordringen i Nordland er at vi er for få nordlendinger. Da må vi gjøre Nordland mer attraktivt å bo i, og det gjelder hele fylket. At fylkesrådet inntil nylig planla å bygge en ny vgs i Bodø, og samtidig vil kutte i utdanningstilbudet ellers i fylket, setter forslaget til budsjett i et grelt lys. Nordland Venstre mener fylkesrådet med sine forslag svikter sitt samfunnsoppdrag, og ber dem vise evne til å prioritere det som er viktigst, og som de har ansvar for: At det skal være mulig å bo og utvikle seg i hele fylket. 

Nordlandssamfunnet reagerer, med god grunn, sterkt på at fylkesrådet foreslår å legge ned en rekke utdanningstilbud. Tilgang på videregående opplæring er avgjørende for at elever, familier og lokalsamfunn skal kunne vokse og utvikle seg i Nordland, og avgjørende for at vi skal ha et fremtidsrettet fylke å bo og jobbe i.

Ansvaret for videregående opplæring er fylkesrådets kjerneoppgave, og forslagene om kutt i primærtjenestene er en uforståelig prioritering fra Ap, Sp, SV og Krf. 
Nordland Venstre vil ikke legge ned tilbud om videregående opplæring, så lenge det finnes elevgrunnlag for å opprettholde linjene. Og det gjør det. Vi har et ansvar for å tilby både elevene, næringslivet, og nordlandssamfunnet en god infrastruktur for kunnskap, som videregående opplæring utgjør. Målsettingene om vekst, næringsutvikling, gode lokalsamfunn og flere nordlendinger, gjør at vi vil strekke oss langt for å prioritere videregående opplæring i vårt budsjett. 

Fylkesrådet mener det ikke er økonomi til å opprettholde tilbudet om videregående utdanning. Det er feil. Nordland Venstre har ikke mer penger å rutte med enn fylkesrådet, men vi finner likevel rom i budsjettet. I stedet for å bruke penger på en topptung og svært kostbar administrasjon, vil vi prioritere nordlendingene og tjenestene fylket har ansvaret for. Analyser viser at Nordland fylkes kostnader til administrasjon ligger 45 mill kr over sammenlignbare fylker, og det er derfor opplagt at fylkesrådets oppmerksomhet burde være på å slanke sin egen organisasjon, heller enn å kutte i tjenestene.

Det er bred politisk enighet om at havbruk, fiskeri, reiseliv og industri er næringer for framtida. Fylkesrådets kutt truer rekrutteringen så mye at i sørfylket vurderes det fra næringenes side privat finansiering av videregående, det sier sitt om rødgrønn sentraliseringsiver.

Fylkesrådets festtaler om samisk satsing risikerer å gå i vasken, og for elver med spesielle behov som mister sitt tilpassede tilbud er det ikke andre alternativer for familien enn å flytte. Nordlendingens frihet til å bo der de vil er under angrep.

Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant for Nordland Venstre
Anja Johansen, leder i Nordland Venstre
Denne teksten ble enstemmig vedtatt av styret i Nordland Venstre