Gårdeiere i sentrum og snørydding

Skrevet av Redaksjonen
21.10.2020 07:00 - OPPDATERT 21.10.2020 13:02

LEDER: Vågans politikere har vedtatt at parkeringsetaten skal overta noen av politiets oppgaver. De skal ha mulighet til å gebyrlegge gårdeiere som ikke fjerner is fra takrenner og snø fra fortau. 

Det er sannelig på tide.

Prøv å gå gjennom sentrumsgatene i Svolvær en vinterdag. Det blir lett til at man må gå midt i gata, for fortauene blir ikke ryddet. Om det i det hele tatt finnes et fortau da. For mange steder går det fra fortau av betong eller asfalt over til grus og store huller, før det fortsetter med hardt underlag hos naboen igjen.

Her burde det være et krav til de si besitter eiendommer med fortau, en standard som tilsa at dersom man har et fortau utenfor huset, så skal det tilrettelegges for gående. Dette ville være et sikkerhetstiltak, for slik det er i dag, der gående store deler av året henvises til å gå ute i gatene, er direkte livsfarlig.

Livsfarlig er også istappene som på grunn av dårlig isolasjon i taket henger fra takrenner rundt om. I stedet for å gjøre noe med problemet, har det de siste årene dukket opp sperrer over fortauet. Enten i form av plastflagg ed advarsler, eller rett og slett en stokk eller tre over fortauet.

Også her kan man og bør man gjøre noe med problemet, ikke bare ta tak i symptomet. Vi har heldigvis unngått situasjoner der noen har fått is i hodet her i Vågan, men vi vet fra Oslo at is som faller fra høyden kan forårsake store personskader.

Nå er det noen gårdeiere som lurer på om de vil få gebyr om kommunen brøyter snø opp på fortauet deres etter et snøfall. Parkeringsetaten har forvisset dem om at regelverket skal brukes med forsiktighet. Men hele poenget med et nytt regelverk er at det skal følges, så det kan ikke være slik at fortauene kan ligge snødekket hele vinteren fordi det ikke er gårdeiernes snø.

Dette er nemlig et problem alle som har en kommunal vei gående forbi huset kjenner til; at innkjørselen fylles med snø etter at snøplogen har passert. Og det er ingen som kommer og fjerner denne snøen for deg. Nei, her er det bare å måke i vei selv eller leie noen til å komme og ta bort snøen.

Slik må det være i sentrum også.