DRIFTIGE JENTER: Vilja Linchausen Getz, Pia Bokwa og Ihne Lysvold rakk såvidt å møte Våganavisa mellom alle aktivitetene.

Gir én dag av sin utdanning for ungdom i DR Kongo

Skrevet av Trine Sivertsen
22.10.2019 14:00 - OPPDATERT 22.10.2019 21:02

Det nærmer årets Operasjon Dagsverk, og 31. oktober skal ungdom over hele landet gi én dag av sin utdanning til kampen for ungdoms fremtid i Den demokratiske republikken Kongo.

Operasjon Dagsverk har eksistert i Norge i godt over 50 år, og er verdens største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Midlene de samler inn går til langvarige utdanningsprosjekter, og ikke til nødhjelp. I mange år har Operasjon Dagsverk brukt ordtaket «gi en mann en fisk, og han er mett for dagen. Lær en mann å fiske, og han er mett for resten av livet». De mener at utdanning er nøkkelen til å skape endring. Konseptet med solidaritet er at du skal gjøre noe for andre, uten å tenke på egen gevinst.

«Til hvilken pris?»
Det er internasjonal uke på Aust-Lofoten videregående skole når vi er på besøk. Skolen har laget undervisningsoppgaver selv, og hver klasse har sine opplegg tilpasset fagene sine.

Målet med internasjonal uke er å få norsk ungdom til å forstå hvorfor ting er som de er i det aktuelle prosjektlandet, som i år er DR Kongo. Årets slagord er «Til hvilken pris?». Hver dag risikerer 40 000 ungdommer livet sitt i gruvearbeid for mineralene mobilene våre lages av, og dette har engasjert elevene ved Aust-Lofoten videregående skole i år. 

Teknisk Industriell Produksjon har for eksempel forsøkt å reparere gamle mobiltelefoner, og har blant annet brukt verktøy som brukes i DR Kongo.

− Det er veldig interessante oppgaver skolen har organisert i år, forteller jentene.

Informasjonen de får gjennom skolens undervisningsopplegg, skal danne et grunnlag for elevene å ta et aktivt valg om hvorvidt de vil jobbe på OD-dagen eller ikke.

Tanken er at vi som bor i Norge har både mulighet, men også engasjementet til å bidra til positiv endring i lav- og mellominntektsland. 

STOR ARBEIDSLAST, MEN NYTTIG KUNNSKAP
Vilja Linchausen Getz, Pia Bokwa og Ihne Lysvold er alle elever ved Aust-Lofoten videregående skole, og er tre av seks ungdommer som engasjerer seg i distriktkomitéen for Operasjon Dagsverk i Nordre Nordland. På grunn av at man skal ha god kontakt med alle medlemsskolene, er Nordland fylke delt inn i tre regioner, henholdsvis Nordre Nordland, Salten og Helgeland.

Inne i auditoriet gjør Ihne Lysvold seg akkurat ferdig med siste samtale etter at hun har holdt foredrag.

− Nå har jeg holdt tre foredrag, også skal jeg holde tre til, forteller Lysvold. I løpet av uka skal hun til Sortland for å holde foredrag også.

Som medlemmer av distriktskomitéen deltar ungdommene på nasjonale og regionale seminarer hvor de lærer om Operasjon Dagsverk, hvordan de er gode foredragsholdere, hvordan de arrangerer seminarer for elever og andre ting som er utrolig nyttige å ha i baklomma.

Undertegnede journalist har forøvrig gjort samme jobben tidligere, og vet godt at dette er en stor arbeidslast man tar på seg samtidig som man går på videregående skole. Seminarene foregår i helger, slik at det ikke skal stjele tid fra skolen, men gjør at man gir bort en del av fritiden sin til saken. Jentene fortjener raust med applaus.

Som medlemmer av distriktskomitéen deltar ungdommene på nasjonale og regionale seminarer hvor de lærer om Operasjon Dagsverk, årets prosjekt og annen kunnskap som er nyttig å ha i baklomma. Foto: Operasjon Dagsverk

UTFORDRENDE ARBEID, MEN MOTIVERTE LIKEVEL
Nordre Nordland innebærer altså hele Lofoten og Vesterålen, helt øst mot Narvik. Det er ikke ukjent at kollektivtransport er problematisk i området, men det som er helt klart er at Vågan er et naturlig knytepunkt for regionen. 

Jentene forteller at seminarene de har arrangert i år ikke kunne avholdes i Vågan, da ingen skoler stilte med lokaler. De måtte derfor dra helt til Holmstad, vest for Sortland med buss for å arrangere seminar på skolen der. Jentene håper at situasjonen blir annerledes til neste år.

− Det var vanskelig å komme seg til og fra, det var mye mat og folk som måtte organiseres transport for. Det gjorde det veldig utfordrende, forteller jentene.

Stort sett alle som deltar på seminarene er under 18 og har ingen alternative framkomstmidler. Dette er rusfrie arrangementer, hvor ungdommen møtes for å bli kjent og føle på et fellesskap, og det avholdes foredrag gjennom hele dagen slik at elevene kan avholde gode opplegg på sine skoler.

TRENGER ARBEIDSPLASSER
For elevene på ungdomsskolen og videregående er det nå en dags arbeid som skal gjøres 31. oktober. Målet er å få så mange som mulig ut i et faktisk arbeidsliv, alt fra å være vikar for en ordfører til å jobbe på dagligvaren eller rake løv i hagen til naboen er ting man kan velge å gjøre.

Arbeidsgiver må betale mellom 300 og 400 kroner, alt etter om eleven går på ungdomsskole eller videregående. Man kan selvfølgelig betale mer også, men alle pengene skal utelukket gå til prosjektet, ikke i elevens egen lomme.

− Vi håper at bedrifter og enkeltpersoner kan ansette elever på OD-dagen, og at de tar kontakt med nærmeste skole og melder i fra. Elever fra Aust-Lofoten videregående skole, samt Svolvær, Henningsvær og Kabelvåg ungdomsskole deltar i år, og det er mange som ønsker å gjøre et dagsverk, forteller jentene.

Operasjon Dagsverk er verdens største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Foto: Operasjon Dagsverk

DETTE GÅR ÅRETS PROSJEKT TIL
1. Yrkesopplæring
Opplæring i et yrke som gjør ungdom selvstendige, og i stand til å velge vekk gruvearbeid.

Undervisningstilbud hvor ungdom kan ta igjen tapt skolegang, og komme seg tilbake på skolebenken.

2. Rettighetsarbeid
Organisere grupper i lokalsamfunnet som skal jobbe for barn og unges rettigheter.
Tilby ungdom trening i å løse konflikter uten vold.
Styrke og opprette elevråd og foreldregrupper på skoler, slik at elever blir hørt i saker som angår dem.

3. Beskyttelse
Lære foreldre og lokalsamfunnet om ungdoms rettigheter, og hvordan de kan forebygge overgrep.
Henvise ungdom som har opplevd vonde ting til psykologer og leger.

Uten trygghet og kunnskap er det vanskelig å skape seg en god hverdag og fremtid. OD-prosjektet skal støtte 15 000 ungdommer sin kamp for en bedre fremtid. Prosjektet skal gjennomføres av Caritas i regionene Wamba og Uvira i østlige DR Kongo.

Kilde: OD.no