Gratulerer med Europadagen

Skrevet for Redaksjonen
09.05.2020 09:00 - OPPDATERT 09.05.2020 17:02

LESERINNLEGG: Vi europeere nyter godt av fred, stabilitet og velstand på kontinentet vårt. Det må vi aldri ta for gitt.

For 70 år siden la Frankrikes utenriksminister Robert Schuman frem en plan for å sikre fred i Europa. Han tok til orde for at de gamle erkefiendene Tyskland og Frankrike skulle forene sin kull- og stålindustri og samle det i et overnasjonalt fellesskap. 

Valget av samarbeidsområde var ikke tilfeldig. Kull og stål var viktig, ikke minst for våpenindustrien. Ved å gi landene like vilkår for tilgang på viktige varer ville man legge et grunnlag for økonomisk samarbeid, som i neste omgang ville gjøre krig mellom de involverte partene praktisk talt umulig. Første halvdel av 1900-tallet preget store kriger Europa. Det førte til millioner av dødsfall, enorme økonomiske og strukturelle ødeleggelser. Denne avtalen skulle bidra til å unngå at dette gjentok seg.

To år senere trådte Det europeiske kull- og stålfellesskapet i kraft med Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Belgia, Nederland og Luxemburg som medlemmer. Fem år senere signerte de samme seks landene Roma-traktaten. Dette la fundamentet for det som i dag er Den Europeiske Union.

Siden har flere land kommet med i det som har blitt Europas største samarbeidsprosjekt. Landene som i femti år var isolert bak ”jernteppet” har blitt inkludert i det europeiske fellesskapet. Det har bidratt til økonomisk vekst, velstand, frihet og demokrati i disse tidligere kommunistiske statene. Nå er også Nord-Makedonia og Albania på vei til å bli medlemmer.

Sammen klarer EU-landene å regulere multinasjonale selskaper. For eksempel har EU vedtatt ny felles ladestandard for telefonladere. Sammen klarer landene å kutte klimagassutslipp og legge til rette for mer bruk av fornybare energikilder. Hadde noen små europeiske land klart dette alene? Neppe. Sammen er vi sterkere.

Dagens største utfordringer går på tvers av landegrenser. Vi trenger samarbeid, fellesskap og solidaritet for å takle dem. Samarbeid gjør oss bedre rustet til å håndtere blant annet pandemier, fattigdom, klimaendringer og terror.

Det europeiske samarbeidet har bidratt til å sikre fred, frihet, demokrati og velstand i Europa i 70 år. Det må vi ta vare på. I dag feirer vi Europa.

Jørgen T. Fjørtoft
Leder for Europabevegelsen i Nordland