Nå skal vi alle være mest mulig hjemme, holde oss trygge for koronaviruset og bidra i den store, nasjonale dugnaden. Men hjemmet er ikke alltid det tryggeste stedet for alle barn. Foto: Kelli Mcclintock

Har du hjerterom til en til?

Skrevet av Aliese Isungset Agbota
16.11.2020 18:00 - OPPDATERT 17.11.2020 10:02

Tirsdag arrangerer Fosterhjem Nord-Norge infomøte for deg som ønsker å vite mer om det å være fosterhjem.

Rundt åtte av ti barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine, bor i fosterhjem. I Nord-Norge bor over 1250 barn og unge i fosterhjem. Årsaken til at noen barn ikke kan bo hos foreldrene sine er mange og sammensatte, og hvert barn har sin egen historie.

Nå skal vi alle være mest mulig hjemme, holde oss trygge for koronaviruset og bidra i den store nasjonale dugnaden. Men hjemmet er ikke alltid det tryggeste stedet for alle barn.

INFORMASJONSMØTE PÅ THON
Tirsdag blir det informasjonsmøte på Thon Hotell fra 18:00 til 20:00. Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem.

På infomøtet får du nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Man binder seg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

Rådgivere fra Fosterhjemstjenesten i Sortland orienterer om fosterhjemsarbeid og svarer på spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave. 

På møtet får man vite mer om fosterbarna, hvorfor noen barn må flytte fra foreldrene sine, hvem som kan bli fosterforeldre, hvordan man blir fosterforelder, hvem man må samarbeide med, økonomi og rettigheter. 

PRIVAT INFORMASJONSMØTE 
I tillegg til de oppsatte informasjonsmøtene, holder Fosterhjemstjenesten også informasjonsmøte ut fra dine ønsker, enten hjemme eller på kontoret. De gir også informasjon til grupper, lag og organisasjoner. 

TRYGG HVERDAG
Som fosterforelder er du med på å gi barn og unge muligheten til å utvikle seg. I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige, trygge hverdagen den trenger.

Fosterhjem gir barnet muligheter til å vokse opp i en så normal familiesituasjon som mulig. Derfor ønsker Foster Nord-Norge å tilby fosterhjem framfor institusjon til alle barn der det er aktuelt. Dette gjelder også for barn og unge med store hjelpebehov, noe som betyr økt behov for egne tiltak i fosterhjemmene.

 

Tid: 17.nov 18.00 - 20.00
Sted: Thon Hotell Svolvær