Foto: Evelyn Pecori

– Har ikke betydning om bassenget ligger i Svolvær, Kabelvåg, eller begge deler

MENING:

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.


FAU ved Svolvær skole kan i stor grad stille oss bak leserbrevet til leder ved Kabelvåg FAU i Lofotposten 21.10.

Det eksisterende anlegget er godt på overtid for utskiftning. Med dagens størrelse er kapasiteten sprengt, så å bytte ut med et anlegg i samme størrelse høres ikke ut som en holdbar løsning.

Alle elever i Vågan, ikke bare de som går på Svolvær skole, SKAL ha tilstrekkelig svømmeundervisning. Det er viktig at et eventuelt nytt anlegg har kapasitet til å gjøre dagens og fremtidens Vågan-elever svømmedyktige. Dette er vel det eneste de lærer i skolen som de faktisk kan dø av å ikke kunne!

Dersom kommunen har økonomi til å drifte to separate anlegg så vil det gi kortest mulig reisevei for flest mulig elever. Det er imidlertid mer økonomisk lønnsomt/forsvarlig både å bygge og å drifte ett stort anlegg enn mange små. Og det gir jo mening å legge anlegget der det er flest barn: det vil koste mer å frakte Svolværs drøyt 500 elever til Kabelvåg, enn Kabelvåg-elevene andre veien.

Et olympisk (50-meters) basseng med flyttbar skillevegg så det kan deles opp i to «separate» 25- meters bassenger vil kunne doble dagens kapasitet. Det rapporteres om full fart i svømmeklubben også, med både fulle lister på svømmeskolen og noen som satser og håver inn medaljer. Triatlon-klubben nyttiggjør seg også av hallens begrensede kapasitet, i tillegg til befolkningen ellers. Å legge til rette for mest mulig bruk utenom skolesammenheng ser vi på som en selvfølge, og med et 50-meters basseng er det i tillegg mulig å holde konkurranser/stevner i Vågan.

Hvis det skal bygges et anlegg for fremtiden mener vi dette er det beste alternativet. For så lenge kapasiteten er tilstrekkelig, altså betydelig større enn den er i dag har det ikke voldsom betydning om det ligger i Svolvær eller Kabelvåg (eller begge deler!). Uansett må nytt anlegg på plass snarest mulig da vi realistisk sett vil måtte ha utendørs svømmeopplæring i våtdrakter i en periode når dagens anlegg til slutt stenges.

Det viktigste er at barna ved alle skolene i Vågan får tilstrekkelig svømmeopplæring og at kompetansekravene til svømmeferdigheter og livredning innfris. Dette handler tross alt om våre barns trygghet!

FAU Svolvær Skole
Anders M. Løvik, Kristin Olsen Sandvoll, Siri Zahl, Stig Arne J. Gundersen, Robin Nilsen Fredvang, Yngve Rogstadkjærnet, Elisabeth Wasshaug, Thora-Randi Vebostad Unstad

[annonse]