Har vi råd?

Skrevet av Redaksjonen
20.05.2020 07:00 - OPPDATERT 20.05.2020 16:02

LEDER: I ukens avis kan du lese om kostnadene ved å renovere Rådhuset, og bygge en ny idrettshall på Stranda. Nok en gang er det snakk om hundretalls millioner om man skal få dette på plass. 

Fra før har kommunen brukt en halv milliard på de to skole-prosjektene i Kabelvåg og Svolvær, omsorgssenteret passerer 100 millioner, og det er mindre prosjekter som drar avgårde med titalls kommunemillioner.

Men i dag skal vi ikke klage over brukte penger, vi skal heller spørre; har vi råd til å la være å forsere disse prosjektene?

Når det gjelder Rådhuset, er det bare å slå fast at den gamle delen, som ble bygget i 1921 og 1937, er modent for riving. Den "nye" delen stammer fra 1970, men den er heller ikke i den stand man forventer i 2020, etter 50 års bruk.

Her bør Vågan-politikerne lete under madrassen, og spa opp de millionene som trengs for å bygge nytt. Vi er helt sikker på at eiendomsspekulantene vil så i kø for å få kloa i denne tomta - for en høy pris. Det har vært spekulert i om man skal bruke meieritomta til parkering og rådhus. Etter vår mening er det bare å kjøre på.

Man har allerede desentralisert mye av driften ved Rådhuset, og flyttet ut avdelinger. Det er bare å fortsette denne trenden. I 2020 må ikke alle avdelingene dele bygg. Det kan gjøre det rimeligere å bygge nytt.

Når det gjelder ny hall er erfaringene fra Sortland, der Blåbyhallen har vært et postitivt innslag, at man også i Svolvær bør være i stand til å komme opp med et prosjekt som er bærekraftig uten store kommunale driftsmidler.

Søndag ble kommuneoverlege Jan Håkon Juul tildelt prisen som "Årets Svolværing". 

Høyst fortjent. Juul har stått fram som et fyrtårn blant kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen, og de ukentlige orienteringene han har hatt med politikerne har vært framført på en så troverdig måte at de aller fleste føler seg trygg på at vi nå har kontroll på korona-smitten lokalt.

Vi er også trygge på at Juul vil iverksette de nødvendige tiltakene, dersom det viser seg at søringene kommer på ferie med smitte.