Foto: Karttegning Saga fisk AS

Havna i Svolvær blir delvis stengt lørdag

Havna i Svolvær blir delvis stengt lørdag 2.oktober. Saga Fisk AS skal legge ny sjøkabel.

Grunnet arbeid med på bytte ut ei gammel sjøvannsledning blir havna i Svolvær delvis stengt lørdag 2.oktober. Stengingen av havna skal foregå fra klokka 06.00 til 10.oo. 

Saga Fisk AS melder på sine facebooksider at de ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper arbeidet måtte medføre. 

Daglig leder Nora Falch sier til Våganavisa at sjøledningen er gammel og at det er på høy tid at den byttes ut. 

Den nye ledningen vil følge samme trase som den gamle sjøledningen, fra Hjellskjæret til Risøya. 

Kartet illustrerer hvor den nye sjøledningen skal gå. Foto: Karttegning Saga fisk AS

 

Les mer om:

Saga fisk