Huset står i fyr og flamme

Skrevet av REDAKSJONEN
27.11.2019 07:00 - OPPDATERT 27.11.2019 13:02

I ukens avis kan du lese om situasjonen med Nordland Kunst- og Filmhøyskole som nå står i fare for nedleggelse.

Når Nordland fylkeskommune tilbake i 2012 vedtok at den tidligere fagskolen skulle gjøres til en høyskole, vedtok de også om at dersom finansieringen av bachelorutdanningen ikke tas med i statsbudsjettet for 2020 og NFKS ikke er innlemmet i et universitet innen oppstart av skoleåret 2020/2021, avvikles skolen.

Det virker som om Fylkeskommunen etter dette har tatt ferie, og glemt å avklare at det var kunst- og filmhøgskolen som skulle skru av kaffetrakteren før avreise. Nå står vi nemlig her i kulda og ser at huset står i fyr og flamme.

Høyskolen har ikke oppfylt kravene, og vil ikke kunne nå dem innen våren. Det er ikke noe poeng i å legge skylden noe sted, fylket må vise vilje til å prøve å slukke brannen ved å finansiere skolens drift et år til slik at man kan få nye avtaler om finansiering i havn.

Høyskolen i Kabelvåg har fylket relativt nylig gjort store investeringer i. Skolebygget har blitt utviklet flere titalls millioner. På grunn av stram økonomi må fylkeskommunen nå spare inn 230 millioner kroner. En konsekvens av dette er at de nå har foreslått å legge ned 29 studielinjer over hele fylket.

Samtidig sender de ni politikere på studietur til London for å lære om Brexit, noe som har en prislapp på nærmere 300 000 offentlige kroner.

Vi stiller ikke spørsmål med skolens betydning for bransjen og samfunnet med deres utdanning av selvstendige filmskapere med et kritisk blikk på samfunnet de lever i. I en hverdag hvor «bevegelige bilder» er rundt oss hele tiden er det bred enighet i at skolens utdannelse er viktig, lokalt og nasjonalt. Det er den eneste skolen i Norge, og en av de få i Norden med samme utdanning. I lille Kabelvåg.

Her i Vågan kan vi glede oss over å være den eneste kommunen i hele Nordland med økt befolkningsvekst på tross av fødselsunderskudd. Det er klart at merkevaren Lofoten absolutt er en medvirkende faktor for hvorfor folk strømmer til kommunen, men en viktig bærebjelke i vårt lokalsamfunn er aktivitet, som vi vet skaper både trivsel og bolyst.

Studentmassen i Kabelvåg betyr mye for vårt lokalmiljø. Studentene jobber på kinoen, bidrar med sin kompetanse til LIAF og går ut og drikker øl.

Å miste Nordland Kunst- og Filmhøyskole vil være et tap ikke bare for Vågan, men også for kulturfylket Nordland og framtidens Norge. Det er bred politisk enighet i kommunen om å bevare høyskolen. Nå må vi andre også stille oss på barrikadene sammen med studentene, og kreve at Nordland Fylkeskommune tar til fornuften.