Illustrasjonsfoto.

Hva mener DU om turismen i Lofoten?

Skrevet av Mari Rokkan
02.01.2019 15:00 - OPPDATERT 03.01.2019 09:02

Destination Lofoten oppfordrer lokalbefolkningen om å svare på en undersøkelse om hvordan turismen påvirker opplevelsen av å bo og leve i regionen.

– Svarene vi får inn vil hjelpe oss å måle pulsen på lokalbefolkningens tanker om reiselivet. Det er nemlig viktig for oss å få vite hva som oppleves som positivt og negativt med turismen. Lokalbefolkningen er jo vertskap de også, og det er interessant å vite hva de tenker om alle de som kommer til våre områder og benytter seg av fellesgodene, sier Karin Antonsen i Nordlandsforskning.

LOKALE FORSKJELLER?
Antonsen leder arbeidet med et eget bærekraftsprosjekt i regi av Destination Lofoten. Målet med prosjektet er at Lofoten skal kvalifisere for statusen Bærekraftig reisemål.  Undersøkelsen som nå rulles ut er en del av dette arbeidet. Både de som bor fast i Lofoten og de som eier feriebolig i regionen oppfordres til å svare. 

– Vi kunne nøyd oss med å spørre folk om hva deres holdning til turismen er, men det er fint å få gjennomført en litt større undersøkelse hvor vi kan skille ut svarene ut fra hvilken kommune respondentene bor i, og se om det er noen forskjeller i folks oppfatninger. Vi har jo en hypotese om at befolkningen i Vågan kanskje er mer positive til turisme enn innbyggerne i de andre Lofot-kommunene. Selv om det er pressområder også i Vågan, og da kanskje særlig Henningsvær, er verdiskapingen knyttet til reiseliv større i Vågan enn i de andre kommunene. Vestvågøy er en stor landbrukskommune, og dette vil trolig spille inn på lokalbefolkningens holdninger. Flakstad og Moskenes har flere ikoniske turistmål, og undersøkelsen vil kunne gi viktige svar om hvordan lokalbefolkningen der opplever turismen på godt og vondt, sier Antonsen.

NYTTIG FOR FLERE
Undersøkelsen ligger tilgjengelig via Destination Lofotens Facebook-side, og det er allerede kommet inn flere hundre svar.

– Det blir spennende å skulle analysere alle svar som kommer inn, men vi ser allerede at det er bred enighet om at kommunene må ta grep for å legge til rette for turismen og at det å jobbe etter bærekraftsprinsippet er viktig. Denne undersøkelsen vil derfor også være nyttig for kommunene, sier Antonsen, som videre kan fortelle at man håper Lofoten kan oppnå merket Bærekraftig reisemål våren 2020.

– Vi ønsker at aktørene i reiselivet skal ha bærekraft under huden og ha et miljøfokus i vertskapsrollen. Vi jobber derfor aktivt både med miljøfyrtårnsertifiseringer og ulike kurs i bærekraft og vertskapsrollen - i samarbeid med både Innovasjon Norge og Lofoten Reiselivfagskole. 

HÅPER PÅ MANGE SVAR
Merket for bærekraftig reisemål administreres av Innovasjon Norge og symboliserer at destinasjonene som oppnår merket oppfyller og jobber med å fremme FNs bærekraftprinsipper for reiseliv.

– Dette er et kjent merke for turoperatører og noe som etterspørres i stadig økende grad, sier Elisabeth Dreyer, leder av Destination Lofoten.

– Vi samarbeider derfor tett også med både kommunene, fylkeskommunens besøksforvaltningsprosjekt og andre som jobber med bærekraft - eksempelvis Jakten På Lofoten og Friluftsrådet, legger hun til.

Dreyer håper nå at mange bruker noen minutter på å svare på undersøkelsen, som vil ligge tilgjengelig i vel en uke til. Undersøkelsen finner du ved å klikker her.

– Jeg håper at også de som ikke vanligvis bruker stemmen sin gjør det nå, sier Antonsen.

– Hvis vi kan være med på å skape gode samfunn, så vil også gjestene som kommer hit trives og spre gode ord videre. Det er viktig for oss alle, avslutter Dreyer. 

Karin Antonsen og Elisabeth Dreyer håper mange besvarer undersøkelsen om turisme. Foto: Mari Rokkan

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.