– Hva skulle vi gjort uten de som reparerer båter?

Skrevet av Administrator
30.11.2018 09:11 - OPPDATERT 06.02.2019 14:21

Vågan kystlag vil løfte fram skipsverftene og slipphallene i diskusjonen om signalbyggi byplanen for Svolvær.

MEKTIGE SIGNALBYGG I SVOLVÆR

Til diskusjonen rundt ny byplan for Svolvær, ønsker vi å rette blikket mot noen bygg vi synes fortjener mer oppmerksomhet og som med rette kan omtales som Svolværs signalbygg.

Det sies at «alle» byer av en viss størrelse ønsker seg et signalbygg. Begrepet signalbygg kan defineres som et iøynefallende bygg som skiller seg ut blant omgivelsene. Videre legger man ofte i begrepet at det er spesielt viktige bygg som er identitetsskapende for innbyggerne, som innbyggerne kan være stolte av og glade i. I tillegg er det gjerne knyttet positive kvaliteter til signalbyggene og de signaliserer verdier man ønsker å strekke seg etter. Ikke minst vil man gjerne ha signalbygg som også besøkende ønsker å se. Eksempler på kjente signalbygg er Operaen i Oslo og Ishavskatedralen i Tromsø.

Svolvær har også majestetiske bygg; skipsverftene og slipphallene – som knytter liv og levnet til havet, forutsetningen for livet her ved kysten. Slippene med de luftige hallene møter oss når vi kommer til byen, både via E10 østfra og vestfra, i båt og med fly. Verftene preger omgivelser og utsikten både inne i byen og fra fjell og hav rundt. I sin storhet utstråler de alt vi forbinder med signalbygg; identitet, innovasjon og positive verdier. Det er livet på - og ved havet som har skapt Svolvær, som har skapt det som vi i dag kan høste også via næringer knyttet til reiseliv og kultur.

Vi kan spøke; «Ka sku vi ha gjort uten havet, sku vi ha bært båtan ?» Og vel så viktig; hva skulle vi gjort uten de som bygger og reparer båter! I 1905 ble den førte slippen etablerte av Jon Andreassen Tvedt m/sønner på Brannskjæret. Han hadde på det meste 50 mann i arbeid. På 20-/30-tallet kom Nogva, Marhaug og Skarvik med sine verft; alle etableringer som har bygd velstand for Svolvær. Veftsnæringen har vokst til å omfatte flere større og moderne verft og i tillegg et mangfold av mindre bedrifter i tilknytning til disse. Et raskt overslag viser at næringa sysselsetter over 150 mennesker i Svolvær i dag. Slipphallene er signalbygg med reell funksjon og stor betydning. Verftsindustrien I Svolvær er virkelig symbol på innovasjon og tilpasning bygd på årtuseners tradisjon langs kysten; bygge og reparere båter. Og vi, kystens folk, kan kjenne på vår historie når vi kjører forbi et opplyst hall på kveldstid, når vi går over brua til Svinøya en solskinnsdag og verftsporter står åpne og gir innsyn. Med verftene liggende som hjerte i byen kan vi også få ta del i opptrekk og utsett ; en liten sjark eller stor tråler skal inn til reparasjon eller siger ut til ny fart langs leia.

Slipphallene er ikoner for Svolvær. Kanskje har de også større potensiale innenfor historieformidling og opplevelse enn man hittil har vært oppmerksom på? Verftsnæringen i Svolvær er til inspirasjon og fortjener annerkjennelse for hva den har betydd og fortsatt betyr for en levedyktig by! Vi ønsker at Svolværs nye byplan vil fremheve verftene som kystbyen Svolværs virkelige signalbygg.

Anne Røde og Kristine Moltu

Vågan Kystlag

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.