Hvem tjener egentlig på Airbnb?

Skrevet for Redaksjonen
27.05.2020 07:00 - OPPDATERT 27.05.2020 16:02

LEDER: Egentlig et dumt spørsmål, for det er klart at det er de som leier ut leiligheter, hybler eller hus som tjener penger på det. Og skal vi tro på rykter som har tilflytt oss er det heller ikke småpenger det er snakk om. Her snakker vi fort om flere titusener og ofte enda en null etter sluttbeløpet.

Samfunnet som sådan tjener i hvert fall ikke mye på dette. Kanskje i form av at vi kan stappe enda mere folk inn i Lofoten og på den måten få enda større omsetning på kjøpesenter, kaféer og restauranter, men ellers skaper det nok større problemer enn fordeler. Det er jo ikke slik at vi trenger mer folk inn i Lofoten, om vi tar normale før-korona-tider som utgangspunkt.

For det er ikke til å komme utenom at det har blitt tøft å komme seg inn på leiemarkedet i Vågan. Det er få leiligheter til utleie, og de få man sitter igjen med er svindyre. Når sosialetaten kan fortelle at det ikke er sikkert at det lønner seg å selge huset for å skaffe penger, fordi det er like dyrt eller dyrere å leie, da forteller det litt om situasjonen.

I så måte heier vi på kommunen, som nå går aktivt ut mot de som helt tydelig driver business på utleie via Airbnb og Booking.com. I dagens avis kan du lese om en som har to leiligheter for utleie i Henningsvær. Han må nå enten slutte med massiv utleie, eller foreta en bruksendring av disse til næringsformål.

Nå er vi normalt mot all regulering av den private sfære, men alkkurat i dette tilfellet kan vi ikke se at det er noe som tilsier at kommunen gjør noe feil. For når målinger viser at drøyt 30 % av overnattingene i Lofoten skjer utenom den organiserte reiselivsnæringen, da er noe som har gått galt.

I mange tilfeller betales det heller ikke moms av dette, men en lav inntektsskatt. Ikke gir det noe merverdi for samfunnet og det gjør at utleiemarkedet helt har kollapset. 

For å få bukt på dette problemet er det staten som sitter med nøkkelen, selv om kommunen har tyvstartet problemløsingen.