Hvilken generasjon får nye veier?

Skrevet av Redaksjonen
25.03.2020 07:00 - OPPDATERT 25.03.2020 13:02

LEDER: Det kan se ut som om prioriteringene når det gjelder nye veier i nord ikke går Lofotens vei. Det er så langt bare rassikring i Vest-Lofoten som ser ut til å bli prioritert de nærmeste årene. Arbeidet med Nasjonal Transportplan raser ufortrødent videre, og det kan se mørkt ut for sterkt ønskede vei-oppgraderinger.

Veien mellom Fiskebøl og Svolvær, veien rundt Svolvær sentrum og veivalget vestover fra Hopen er oppgraderinger som kunne gjort livet lettere for oss Vågan-væringer. Om vi ikke klarer å kjempe oss opp på prioriteringslistene i denne omgangen, kan mange av oss være pensjonister før vi får se bredere veier med midtstripe.

Eivind Holst er leid inn av Lofotrådet for å lobbyere opp mot Nordland Fylke for å komme opp på prioriteringslista der. Holst har en tøff oppgave, når han skal forsvare vei-utbygging i konkurranse med alle de andre prosjektene som ikke ser ut til å ha en ende i Nordland.

Korona-krisen går inn i sin andre uke med karantene-bestemmelser. Og det ser ikke ut til å ha noen ende vi kan se ennå. Antall smittede øker imidlertid så langsomt som norske og lokale myndigheter har beregnet, så noe positivt er det å hente.

Men, det faktum at helsevesenet mangler helt essensielt smittevernutstyr må få det til å ringe en alarm. Nå har den norske staten gjennom de siste tiårene bygget ned heimevern og forsvar, og sentralisert sykehus i stor stil. Men man skulle tro at de mest grunnleggende beredskapsfunksjoner ville bli opprettholdt. 

Det kan vi i dag konstatere ikke er tilfelle. Og det er dyrekjøpt lærdom vi nå får, det koster menneskeliv. Når dette skrives er det 11 nordmenn som har mistet livet til viruset.

Og det verste av alt, vi står i fare for å få for lite helsepersonell etter hvert som krisen går sin vonde gang. Og alt dette fordi man mangler engangstøy, vernemasker og munnbind!

Vi håper dette er erfaringer som gjør at man ved neste korsvei ikke kutter i beredskap og evne til å klare seg isolert. Nå må vi øke matvareproduksjonen på hjemmebane og sørge for at Norge ikke er 100 % avhengig av utlandet ved neste korsvei.