Ringnes' planlagte bygg i Vestfjordgata.

Hvor høyt ønsker vi å bygge?

Skrevet for Redaksjonen
09.08.2019 08:00 - OPPDATERT 09.08.2019 17:02

LESERINNLEGG: Høyre går til valg på en god utvikling i hele kommunen. For Svolvær kan det være flere muligheter.

Vi kan utvikle byen ved å tette igjen flere vannspeil og fylle ut rundt eksisterende bygningsmasse. Høyre tror ikke dette er en god løsning. I byplanen er det forslag om utfylling i noen mindre områder. Vi ønsker ikke å fylle ut mer enn det som er strengt nødvendig.

Vi kan utvikle og utvide byen ved å vokse mot marka som ligger rundt byen og mellom Svolvær og Kabelvåg. Dette gjøres ved utvikling av Osan syd, men vi ønsker ikke å vokse inn i hverken kabelvågmarka eller Svolværmarka.
Vi kan bygge og utvikle de områdene hvor vi allerede har bebyggelse. Dette gjør det mulig med en fortetting av byen i sentrum, og vi kan videreutvikle det gode og bærekraftige bysentrumet og havneområdet vi allerede har etablert. Slik Høyre ser det er denne løsningen å foretrekke fremfor å tette flere vannspeil eller å vokse mer innover i marka enn byplanen legger opp til.

Spørsmålet er deretter hvor høyt vi ønsker å bygge?

I det reviderte forslaget til byplan er det lagt opp til definerte områder hvor det kan tillates høyhus og det er satt en maksgrense på høyde, noe det ikke er i dagens plan. Det er også satt en minste avstand mellom disse husene.

Debatten om byggehøyde har den siste tiden omhandlet tomten hvor Ringnes ønsker å bygge sitt hotell. Da Thon etablerte sitt hotell var det også diskusjon om høyde. Både Thon og Ringnes trenger et sted mellom 180 og 200 hotellrom for at prosjektet skal lønne seg. Derfor er dette utgangspunktet i prosjektet.

Utbygger ønsket et bygg som ikke bryter med den eksisterende byggehøyden mot havnepromenaden, og forslaget er derfor lik høyde som de 6 etasjene som omkringliggende bygg har. Deretter er det planlagt et bygg som er høyt nok til 180 - 200 rom. For å få dette er det søkt om 12 etasjer fra Vestfjordgata. Altså ikke 15 som det har blitt hevdet av enkelte. Høyre har ikke konkludert med hvor mange etasjer som bør tillates, men mener at 12 etasjer er et godt utgangspunkt for denne tomten. Høyre ønsker at både lokale og eksterne investorer skal bygge og investere i kommunen, og vi vil jobber for å finne gode løsninger sammen med utbyggerne. Et hotell som dette vil skape mange og varige arbeidsplasser og gi økt aktivitet i denne delen av Svolvær.

Det er altså ikke én byggehøyde i den reviderte byplanen, men planlagt forskjellig høyde forskjellige steder i byen. Planen har vært til høring og mange innspill er kommet. Mange om byggehøyde. Vi skal lytter til innbyggerne og vurderer alle innspillene opp mot målet om en god utvikling av byen.
Høyre ønsker de som vil satse i Vågan velkommen, og vi jobber kontinuerlig for å finne gode løsninger sammen med både utbyggerne og andre som har innspill.

Børge Larsen
Leder Vågan Høyre

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.