Illustrasjonsbilde.

Innbyggerne i distriktene i Vågan skal gis hjemmetjenester etter behov på dag- og kveldstid

Skrevet av Administrator
07.01.2019 08:31 - OPPDATERT 06.02.2019 14:18

– Det er med beklagelse jeg ser meg nødt til å minne kommunens helseadministrasjon om hva tjenestens egen plan sier.

Dette vedtok et enstemmig kommunestyre i sak 79 i 2013, under overskrifta ”Likhet i tjenestetilbudet til kommunens innbyggere”, da kommunens Helse- og omsorgsplan var til behandling. Planen gjelder fram til 2025.

Vågan kommune har siden 2004 gitt tilbud om hjemmesykepleie hele døgnet til ”sine” innbyggere. Vedtaket i 2013 var derfor ei delvis innlemming av distriktene (Austre Vågan, Skrova og Gimsøy) i Vågan kommune mht helse- og omsorgstjenester, og ei delvis innføring av Kommunehelsetjenestelovens § 1.1.4 og Stortingsmelding 35, som sier at kommunene skal sørge for at alle får et tilfredsstillende og mest mulig likeverdig helse- og omsorgstilbud, uavhengig av bosted, inntekt og sosial status.

Vedtaket om at hjemmetjenester skal gis på dag og kveldstid i distriktene ved behov ble gjort etter grundige diskusjoner i Helseutvalget, der ressurser og kommunikasjoner var motargumenter. Dette er altså ikke ei formulering som har sneket seg inn. Det er et ufravikelig krav til tjenesten!

Det er med beklagelse jeg ser meg nødt til å minne kommunens helseadministrasjon om hva tjenestens egen plan sier. Det gjør jeg på bakgrunn av ei nylig sak på Storemolla. Den kan tyde på at administrasjonen ikke har nevnte vedtak øverst i bevisstheten. Lignende hendelser har vi sett i Digermulen, med det resultat at bygda nå er tømt for eldre hjelpetrengende (og arbeidsplasser).

Dersom helseadministrasjonen i Vågan ikke er i stand til å gjennomføre kommunestyrevedtak, må de be kommunestyret om hjelp, eller søke assistanse fra Hadsel, som driver hjemmetjenesten i Raftsundet.

Gunnar Aarstein,
Rødt Vågan

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.