Inviterer til møte om Hjellskjærets framtid

Skrevet av Mari Rokkan
08.02.2019 12:00 - OPPDATERT 08.02.2019 16:44

Byplanen for Svolvær skal avklare bruk av arealene i området. Kommunen ber nå beboere og næringsdrivende om innspill.

– Vågan kommune er i gang med å revidere Kommunedelplanen for Svolvær. Planen skal blant annet være med å avklare bruk av arealene på Hjellskjæret og tilrettelegge for videre utvikling av området. I forbindelse med dette arbeidet inviterer kommunen til et folkemøte med naboer og aktører på Hjellskjæret, skriver Vågard Erdahl Nyaas, prosjektleder for byplan Svolvær i et brev til områdets beboere og næringsdrivende.

 – Møtet er ment for å kunne orientere om prosessen og det er anledning til å gi innspill til planarbeidet, legger han til.

VEL MØTT
En kommunedelplanen er en overordnet arealplan som legger føringer for arealformål og gir rammer for videre tiltak og reguleringsprosesser. Gjeldene kommunedelplan for Svolvær har krav om at det må gjennomføres en områderegulering for Hjellskjæret før videre utvikling av området.

– Et av formålene med revisjonen av kommunedelplanen er å kunne avklare en del forhold uavhengig av en områdeplan. Dette skal ha til hensikt at ønskede tiltak på Hjellskjæret ikke må stå i bero på grunn av en manglende områderegulering, skriver Erdahl.

Nabomøtet arrangeres på Rådhuset i Rådhussalen, torsdag 21. februar, klokken 19.

 

Debatt
Våganavisa oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.